دوره و شماره: دوره 24، شماره 94، دی 1400، صفحه 1-224 
شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی

صفحه 114-154

نجفعلی شهبازی؛ علی فروتن رمی؛ بهروز صادقی عمروآبادی


پیوند باستان‌شناسی با امنیت ملی

صفحه 210-232

حسین اصغری ثانی؛ علی هژبری؛ مریم برازجانی