دوره و شماره: دوره 19، شماره 71 - شماره پیاپی 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-192 (دوره نوزدهم-شماره 1-بهار 1395-شماره مسلسل 71) 
1. ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار

صفحه 7-42

محمدعلی فنی؛ ابراهیم هادیان؛ علی‏‌حسین صمدی


6. عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل

صفحه 143-170

مجید بزرگمهری؛ حمید جان‏ نثار ملکوتی