نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیت ‏الله خامنه ‏ای مطالعه تطبیقی گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت ‏الله خامنه ‏ای [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 114-147]
 • آینده‏پژوهی تأثیر کم‌آبی جنوب غرب آسیا بر قلمروگستری هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 105-141]

ا

 • ابعاد دین‌داری فراتحلیل روند دین‌داری ایرانیان در دهه گذشته و پیامدهای امنیتی آن [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 33-72]
 • اختیارات رهبری نقش رهبری در حکمرانی امنیت‌ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 186-209]
 • ارزش‌ها و هنجارهای جهانشمول دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 149-179]
 • اسلام و غرب دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 149-179]
 • اطلاعات شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 114-154]
 • اعمال دینی تحولات ‏دین‏داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 24-57]
 • افشاگری سیاست ‏زدگی و حکمرانی امنیت ملی؛ روندها، الگوها و پیامدها [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 65-118]
 • امام خمینی(ره) مطالعه تطبیقی گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت ‏الله خامنه ‏ای [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 114-147]
 • امر امنیتی امنیت سوژه ‏مبنا؛ در مسیر نظریه‌ای جدید از امنیت [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 1-32]
 • امنیت آسیب‌ها و چالش‌های امنیتی‌سازی مسائل داخلی؛ مطالعه موردی شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]
 • امنیت فراتحلیل روند دین‌داری ایرانیان در دهه گذشته و پیامدهای امنیتی آن [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 33-72]
 • امنیت اقتصادی تحول پارادایمی در معانی و دلالت ‏های مفهوم امنیت [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 7-30]
 • امنیت اقتصادی شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 114-154]
 • امنیت جامعوی تحول پارادایمی در معانی و دلالت ‏های مفهوم امنیت [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 7-30]
 • امنیت جامعوی امنیت سوژه ‏مبنا؛ در مسیر نظریه‌ای جدید از امنیت [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 1-32]
 • امنیت داخلی آسیب‌ها و چالش‌های امنیتی‌سازی مسائل داخلی؛ مطالعه موردی شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]
 • امنیت ‏‏سوژه ‏مبنا امنیت سوژه ‏مبنا؛ در مسیر نظریه‌ای جدید از امنیت [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 1-32]
 • امنیت سیاسی تحول پارادایمی در معانی و دلالت ‏های مفهوم امنیت [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 7-30]
 • امنیت فرهنگی تحول پارادایمی در معانی و دلالت ‏های مفهوم امنیت [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 7-30]
 • امنیت ملی فراتحلیل روند دین‌داری ایرانیان در دهه گذشته و پیامدهای امنیتی آن [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 33-72]
 • امنیت ملی تحولات ‏دین‏داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 24-57]
 • امنیت ملی سیاست هویت، آموزش و پرورش و امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 33-63]
 • امنیت ملی شبکه مسائل راهبردی ایران و نقش عوامل ساختاری در شکل‌گیری آن‌ها [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 64-113]
 • امنیت ملی نقش رهبری در حکمرانی امنیت‌ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 186-209]
 • امنیت ملی پیوند باستان‌شناسی با امنیت ملی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 210-232]
 • امنیت ملی جمهوری ‏‏اسلامی ایران‏ شکاف حکمرانی در نظام اطلاعاتی جمهوری ‏‏اسلامی ایران‏ [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 155-185]
 • امنیتی‌سازی آسیب‌ها و چالش‌های امنیتی‌سازی مسائل داخلی؛ مطالعه موردی شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]
 • انقلاب اسلامی مطالعه تطبیقی گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت ‏الله خامنه ‏ای [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 114-147]
 • اهداف مرجع امنیت اهداف مرجع امنیت و بازسازی حکمرانی امنیت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 58-92]
 • ایدئولوژی هنر نفوذ پنهان: استراتژی «قدرت تیز» چین در جهان [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 183-212]
 • ایدئولوژی دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 149-179]
 • ایران سیاست هویت، آموزش و پرورش و امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 33-63]

ب

 • بازگشت تحریم ‌یک‌جانبه علیه ایران نقش دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر: مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 233-251]
 • بازیگر امنیتی ‏ساز آسیب‌ها و چالش‌های امنیتی‌سازی مسائل داخلی؛ مطالعه موردی شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]
 • باستان‌شناسی پیوند باستان‌شناسی با امنیت ملی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 210-232]
 • باورها تحولات ‏دین‏داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 24-57]
 • برآورد برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 1-23]
 • برون‏بوم رویکرد مقایسه‌ای به سیاست کنترل تسلیحات آمریکا (2020-2001) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 143-181]

پ

ت

 • تاریخ‌نگاری تاریخ ‏نگاری سازمان‏ های اطلاعاتی: از تقویت هویت ملی تا منبعی برای روایت تاریخ [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 93-113]
 • تاریخ‏ نگاری مطالعه تطبیقی گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت ‏الله خامنه ‏ای [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 114-147]
 • تحریم‌های بین‌المللی شبکه مسائل راهبردی ایران و نقش عوامل ساختاری در شکل‌گیری آن‌ها [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 64-113]
 • تحول پارادایمی تحول پارادایمی در معانی و دلالت ‏های مفهوم امنیت [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 7-30]
 • ترکیه تحول در فرهنگ راهبردی و دکترین امنیت ملی ترکیه؛ چرخش یا توازن در سیاست خارجی؟ [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 73-104]
 • تسلیحات رویکرد مقایسه‌ای به سیاست کنترل تسلیحات آمریکا (2020-2001) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 143-181]

ج

 • جمهوری اسلامی ایران برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 1-23]
 • جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 149-179]
 • جنگ قدرت‌های نوظهور و نظم هژمونیک [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 183-209]
 • جنوب غرب آسیا تأثیر کم‌آبی جنوب غرب آسیا بر قلمروگستری هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 105-141]

چ

 • چالش‌گر قدرت‌های نوظهور و نظم هژمونیک [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 183-209]
 • چرخش محوری تحول در فرهنگ راهبردی و دکترین امنیت ملی ترکیه؛ چرخش یا توازن در سیاست خارجی؟ [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 73-104]

ح

 • حزب کمونیست هنر نفوذ پنهان: استراتژی «قدرت تیز» چین در جهان [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 183-212]
 • حکمرانی اهداف مرجع امنیت و بازسازی حکمرانی امنیت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 58-92]
 • حکمرانی نقش رهبری در حکمرانی امنیت‌ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 186-209]
 • حکمرانی اطلاعاتی شکاف حکمرانی در نظام اطلاعاتی جمهوری ‏‏اسلامی ایران‏ [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 155-185]
 • حکمرانی امنیت ملی سیاست ‏زدگی و حکمرانی امنیت ملی؛ روندها، الگوها و پیامدها [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 65-118]
 • حکمرانی امنیت ملی دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 119-150]
 • حکمرانی امنیت ملی اهداف مرجع امنیت و بازسازی حکمرانی امنیت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 58-92]
 • حکمرانی دینی تحولات ‏دین‏داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 24-57]

د

 • دستور موقت نقش دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر: مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 233-251]
 • دفاع مشروع شاکله ‏بندی مفهوم امنیت در دوره ‏های باستان، میانه و معاصر ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 31-64]
 • دفاع مشروع ارزیابی حقوقی دکترین رژیم صهیونیستی در حمله به گروه‌های مقاومت در کشورهای ثالث [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 151-182]
 • دکترین امنیت ملی تحول در فرهنگ راهبردی و دکترین امنیت ملی ترکیه؛ چرخش یا توازن در سیاست خارجی؟ [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 73-104]
 • دکترین نخواستن و نتوانستن شاکله ‏بندی مفهوم امنیت در دوره ‏های باستان، میانه و معاصر ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 31-64]
 • دکترین نخواستن و نتوانستن ارزیابی حقوقی دکترین رژیم صهیونیستی در حمله به گروه‌های مقاومت در کشورهای ثالث [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 151-182]
 • دموکراسی دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 119-150]
 • دوره متوسطه سیاست هویت، آموزش و پرورش و امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 33-63]
 • دیپلماسی فرهنگی دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 149-179]
 • دین فراتحلیل روند دین‌داری ایرانیان در دهه گذشته و پیامدهای امنیتی آن [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 33-72]
 • دین‌داری فراتحلیل روند دین‌داری ایرانیان در دهه گذشته و پیامدهای امنیتی آن [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 33-72]
 • دین‏داری تحولات ‏دین‏داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 24-57]
 • دیوان بین‌المللی دادگستری نقش دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر: مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 233-251]

ر

 • رژیم صهیونیستی تأثیر کم‌آبی جنوب غرب آسیا بر قلمروگستری هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 105-141]
 • رهبری نقش رهبری در حکمرانی امنیت‌ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 186-209]
 • روحانیت مطالعه تطبیقی گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت ‏الله خامنه ‏ای [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 114-147]

س

 • سازمان اطلاعاتی تاریخ ‏نگاری سازمان‏ های اطلاعاتی: از تقویت هویت ملی تا منبعی برای روایت تاریخ [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 93-113]
 • سیاست خارجی تحول در فرهنگ راهبردی و دکترین امنیت ملی ترکیه؛ چرخش یا توازن در سیاست خارجی؟ [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 73-104]
 • سیاست خارجی آمریکا رویکرد مقایسه‌ای به سیاست کنترل تسلیحات آمریکا (2020-2001) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 143-181]
 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شبکه مسائل راهبردی ایران و نقش عوامل ساختاری در شکل‌گیری آن‌ها [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 64-113]
 • سیاست ‏زدگی سیاست ‏زدگی و حکمرانی امنیت ملی؛ روندها، الگوها و پیامدها [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 65-118]
 • سیاست سوژه امنیت سوژه ‏مبنا؛ در مسیر نظریه‌ای جدید از امنیت [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 1-32]
 • سیاست‌گذاری تاریخ ‏نگاری سازمان‏ های اطلاعاتی: از تقویت هویت ملی تا منبعی برای روایت تاریخ [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 93-113]
 • سیاست‌های کلی نظام نقش رهبری در حکمرانی امنیت‌ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 186-209]
 • سیاست هویت سیاست هویت، آموزش و پرورش و امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 33-63]
 • سیستم اطلاعات اقتصادی شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 114-154]

ش

 • شبکه‌های اجتماعی مجازی آسیب‌ها و چالش‌های امنیتی‌سازی مسائل داخلی؛ مطالعه موردی شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]
 • شفافیت شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 114-154]
 • شیعه و سنی دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 149-179]

ض

 • ضریب امنیت ملی برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 1-23]

ع

 • عواطف دینی تحولات ‏دین‏داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 24-57]

غ

 • غیرامنیتی ‏کردن آسیب‌ها و چالش‌های امنیتی‌سازی مسائل داخلی؛ مطالعه موردی شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]

ف

 • فراکنترل رویکرد مقایسه‌ای به سیاست کنترل تسلیحات آمریکا (2020-2001) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 143-181]
 • فرهنگ راهبردی تحول در فرهنگ راهبردی و دکترین امنیت ملی ترکیه؛ چرخش یا توازن در سیاست خارجی؟ [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 73-104]
 • فساد شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 114-154]

ق

 • قانون‏ گذاری دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 119-150]
 • قدرت تیز هنر نفوذ پنهان: استراتژی «قدرت تیز» چین در جهان [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 183-212]
 • قدرت نرم دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 149-179]
 • قدرت نوظهور قدرت‌های نوظهور و نظم هژمونیک [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 183-209]
 • قطبی‏ شدگی سیاست ‏زدگی و حکمرانی امنیت ملی؛ روندها، الگوها و پیامدها [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 65-118]
 • قلمروگستری تأثیر کم‌آبی جنوب غرب آسیا بر قلمروگستری هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 105-141]

ک

 • کارآمدی دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 119-150]
 • کارامدی شکاف حکمرانی در نظام اطلاعاتی جمهوری ‏‏اسلامی ایران‏ [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 155-185]
 • کتب درسی سیاست هویت، آموزش و پرورش و امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 33-63]
 • کنترل رویکرد مقایسه‌ای به سیاست کنترل تسلیحات آمریکا (2020-2001) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 143-181]

گ

 • گروه‏ های مقاومت شاکله ‏بندی مفهوم امنیت در دوره ‏های باستان، میانه و معاصر ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 31-64]
 • گروه ‏های مقاومت ارزیابی حقوقی دکترین رژیم صهیونیستی در حمله به گروه‌های مقاومت در کشورهای ثالث [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 151-182]
 • گفتمان انقلاب اسلامی اهداف مرجع امنیت و بازسازی حکمرانی امنیت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 58-92]
 • گفتمان تاریخی مطالعه تطبیقی گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت ‏الله خامنه ‏ای [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 114-147]

م

 • مؤسسات کنفوسیوس هنر نفوذ پنهان: استراتژی «قدرت تیز» چین در جهان [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 183-212]
 • مجلس شورای اسلامی دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 119-150]
 • مدل ناظم برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 1-23]
 • مرجع امنیت اهداف مرجع امنیت و بازسازی حکمرانی امنیت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 58-92]
 • مطالعات اطلاعاتی تاریخ ‏نگاری سازمان‏ های اطلاعاتی: از تقویت هویت ملی تا منبعی برای روایت تاریخ [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 93-113]
 • مناسک دینی تحولات ‏دین‏داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 24-57]
 • منافع ملی دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 149-179]
 • منع توسل به زور شاکله ‏بندی مفهوم امنیت در دوره ‏های باستان، میانه و معاصر ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 31-64]
 • منع توسل به زور ارزیابی حقوقی دکترین رژیم صهیونیستی در حمله به گروه‌های مقاومت در کشورهای ثالث [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 151-182]
 • موازی‏ کاری سیاست ‏زدگی و حکمرانی امنیت ملی؛ روندها، الگوها و پیامدها [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 65-118]

ن

 • ناسیونالیسم پیوند باستان‌شناسی با امنیت ملی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 210-232]
 • ناکنترل رویکرد مقایسه‌ای به سیاست کنترل تسلیحات آمریکا (2020-2001) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 143-181]
 • نظام اطلاعاتی شکاف حکمرانی در نظام اطلاعاتی جمهوری ‏‏اسلامی ایران‏ [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 155-185]
 • نظام مسئله‌شناسی شبکه مسائل راهبردی ایران و نقش عوامل ساختاری در شکل‌گیری آن‌ها [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 64-113]
 • نظم قدرت‌های نوظهور و نظم هژمونیک [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 183-209]
 • نظم هژمونیک قدرت‌های نوظهور و نظم هژمونیک [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 183-209]
 • نفوذ سیاست ‏زدگی و حکمرانی امنیت ملی؛ روندها، الگوها و پیامدها [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 65-118]
 • نفوذ پنهان هنر نفوذ پنهان: استراتژی «قدرت تیز» چین در جهان [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 183-212]
 • نقض گسترده حقوق بشر نقش دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر: مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 233-251]
 • نهادهای اطلاعاتی شکاف حکمرانی در نظام اطلاعاتی جمهوری ‏‏اسلامی ایران‏ [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 155-185]

ه

 • همبستگی ملی پیوند باستان‌شناسی با امنیت ملی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 210-232]
 • هویت ملی پیوند باستان‌شناسی با امنیت ملی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 210-232]
 • هیدروپلیتیک تأثیر کم‌آبی جنوب غرب آسیا بر قلمروگستری هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 105-141]