نویسنده = علیرضا ریحانی
الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخله‏ اجرایی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 37-65

مهدی عبدالهی ضیاءالدینی؛ علیرضا ریحانی


درهم ‏تنیدگی نهادی و حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 25، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 7-28

علیرضا قاضی زاده؛ علیرضا ریحانی


نقش سازمان‏ های اطلاعاتی در کشورداری: از کشف اسرار تا برساختن محیط

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 127-146

مهدی میرمحمدی؛ علیرضا ریحانی