نویسنده = وحیده احمدی
تأثیر کم‌آبی جنوب غرب آسیا بر قلمروگستری هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی

دوره 24، شماره 92، شهریور 1400، صفحه 105-141

ابوالفضل مولایی؛ مراد کاویانی راد؛ حسین ربیعی؛ وحیده احمدی


(( یادداشت راهبردی)) راهبرد اسرائیل در مورد برجام

دوره 19، شماره 72، شهریور 1395، صفحه 159-162

وحیده احمدی


چگونگی برساخت «واقعیت ایران» در تمایزسازی گفتمان صهیونیسم

دوره 18، شماره 67، فروردین 1394، صفحه 7-42

شجاع احمدوند؛ وحیده احمدی