نویسنده = محمود یزدان‏‌فام
شبکه نظام مسائل راهبردی زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 3، آذر 1402، صفحه 37-65

10.22034/srq.2023.182518

وحیده احمدی؛ محمود یزدان‌فام


سیاست خارجی و حکم‌رانی امنیت ملی

دوره 25، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 217-247

محمود یزدان فام


شبکه مسائل راهبردی ایران و نقش عوامل ساختاری در شکل‌گیری آن‌ها

دوره 24، شماره 4، دی 1400، صفحه 71-120

محمود یزدان فام؛ حسن صدرانیا


سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 74، اسفند 1395، صفحه 139-164

محمود یزدان‏‌فام


چشم‌انداز مناسبات نظامی- امنیتی عراق و آمریکا

دوره 13، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 151-176

محمود یزدان‏‌فام


دولت‌های شکننده و امنیت انسانی

دوره 12، شماره 46، بهمن 1388، صفحه 5-36

محمود یزدان‏‌فام


امنیت نرم و چرایی اهمیت آن

دوره 12، شماره 45، آذر 1388، صفحه 109-134

محمود یزدان‏‌فام


جهانی‏ شدن، امنیت و پلیس

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 123-149

محمود یزدان‏‌فام


مقدمه‏ای بر تحلیل سیاست خارجی

دوره 11، شماره 40، شهریور 1387، صفحه 247-276

محمود یزدان‏‌فام


دگرگونی در نظریه‏ ها و مفهوم امنیت بین‌المللی

دوره 10، شماره 38، بهمن 1386، صفحه 725-750

محمود یزدان‏‌فام


نفت خلیج‌ فارس؛ چالش‌ها و سیاست‌های آمریکا

دوره 10، شماره 37، آذر 1386، صفحه 547-591

محمود یزدان‏‌فام