نویسنده = فرزاد پورسعید
ضد تروریسم نوین

دوره 20، شماره 77، آذر 1396، صفحه 143-178

فرزاد پورسعید


بررسی مقایسه‏ای انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر

دوره 14، شماره 52، شهریور 1390، صفحه 159-198

فرزاد پورسعید


مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 29-54

فرزاد پورسعید


برآورد استراتژیک عراق آینده

دوره 13، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 177-212

فرزاد پورسعید


تحول تروریسم در روابط بین‏ الملل

دوره 12، شماره 46، بهمن 1388، صفحه 145-170

فرزاد پورسعید


امکان و امتناع انقلاب رنگی در جامعه ایرانی

دوره 11، شماره 39، خرداد 1387، صفحه 99-134

فرزاد پورسعید


گوناگونی و انسجام ملی در جامعه ایرانی

دوره 10، شماره 35، خرداد 1386، صفحه 33-60

فرزاد پورسعید


تروریسم نوین و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 34، بهمن 1385، صفحه 821-856

فرزاد پورسعید


سیاست خارجی ایالات متحده و آینده دموکراسی در ایران*

دوره 8، شماره 29، آذر 1384، صفحه 563-584

فرزاد پورسعید؛ عباس میلانی


فرآیند مشروعیت‌یابی در نظام جمهوری اسلامی

دوره 7، شماره 26، بهمن 1383، صفحه 719-745

فرزاد پورسعید


برابری مدنی و تکوین پویش ملت‌سازی در ایران

دوره 6، شماره 19، خرداد 1382، صفحه 103-117

فرزاد پورسعید