نویسنده = عبدالله قنبرلو
نقش کنش‏گران فراملی در جنبش‏های 2011 جهان عرب

دوره 14، شماره 52، شهریور 1390، صفحه 199-233

عبدالله قنبرلو


سازمان جهانی تجارت و مسأله منطقه‏ گرایی در اپک

دوره 12، شماره 43، اردیبهشت 1388، صفحه 163-190

عبدالله قنبرلو