نویسنده = علی کریمی مله
الگوی مردم‌سالاری دینی و امنیت ملی

دوره 17، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 35-64

علی کریمی مله


تأملی نظری در نسبت حکم‌رانی خوب و امنیت ملی

دوره 15، شماره 58، اسفند 1391، صفحه 43-80

علی کریمی مله


تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 83-110

علی کریمی مله؛ اکبر بابایی؛ کاوه امیرخانی