نویسنده = اصغر افتخاری
استراتژی امنیتی دولت علوی

دوره 8، شماره 29، آذر 1384، صفحه 459-486

اصغر افتخاری


امنیت‌سازی؛ تحلیلی نشانه‌شناسیک

دوره 6، شماره 21، آذر 1382، صفحه 573-598

اصغر افتخاری