کلیدواژه‌ها = شفافیت
شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی

دوره 24، شماره 94، دی 1400، صفحه 177-217

نجفعلی شهبازی؛ علی فروتن رمی؛ بهروز صادقی عمروآبادی


محرمانگی در دیپلماسی؛ تحولات و چشم انداز

دوره 22، شماره 84، شهریور 1398، صفحه 165-192

کاظم تاجیک؛ علی‏ اصغر کاظمی زند؛ کیهان برزگر


شفافیت، نظارت و کارآمدی

دوره 21، شماره 82، اسفند 1397، صفحه 7-34

سعید صادقی جقه