کلیدواژه‌ها = سازمان اطلاعاتی
نظریه سیاست‌زدگی اطلاعات

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 71-86

10.22034/srq.2024.390870.4040

غلامرضا سالارکیا


نقش سازمان‏ های اطلاعاتی در کشورداری: از کشف اسرار تا برساختن محیط

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 127-146

مهدی میرمحمدی؛ علیرضا ریحانی


نظریه سلاح اطلاعات

دوره 23، شماره 3، آذر 1399، صفحه 7-28

علی علیخانی


نقش سازمان‌های اطلاعاتی در ارتقای قدرت نرم کشور

دوره 15، شماره 56، شهریور 1391، صفحه 117-142

محمودرضا گلشن‌پژوه