کلیدواژه‌ها = تهدید
بررسی مبانی سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن در مکتب امنیتی متعالی اسلام

دوره 25، شماره 97، آبان 1401، صفحه 53-83

علی اصغر نصیری؛ بهنام رشیدی زاده؛ نجف لک زایی


راهبرد امنیتی آلمان در غرب آسیا و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 79، اردیبهشت 1397، صفحه 93-120

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ بهزاد احمدی لفورکی


نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن

دوره 15، شماره 58، اسفند 1391، صفحه 7-42

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ سید یوسف قرشی


تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 83-110

علی کریمی مله؛ اکبر بابایی؛ کاوه امیرخانی


امنیت انسانی: مبانی مفهومی و الزامات راهبردی

دوره 8، شماره 30، بهمن 1384، صفحه 817-833

محمدعلی قاسمی