کلیدواژه‌ها = عربستان
مطالعه و تبیین اهداف و استراتژی‏ های عربستان در بحران یمن بر اساس مدل مکعب بحران چارلز هرمان

دوره 25، شماره 3، آبان 1401، صفحه 283-315

قاسم امامی راد؛ کیهان برزگر؛ مهدی ذاکریان امیری


نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان

دوره 20، شماره 75، اردیبهشت 1396، صفحه 57-82

حسن عالی‏ پور؛ محمد یکرنگی