کلیدواژه‌ها = رژیم صهیونیستی
تأثیر کم‌آبی جنوب غرب آسیا بر قلمروگستری هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی

دوره 24، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 105-141

ابوالفضل مولایی؛ مراد کاویانی راد؛ حسین ربیعی؛ وحیده احمدی


اهداف، اولویت‌ها و مخاطبان دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی

دوره 16، شماره 59، خرداد 1392، صفحه 183-204

مهدی آهویی؛ مهدی متین‌جاوید