کلیدواژه‌ها = دیپلماسی عمومی
مدیریت تصویر بین ‏المللی جمهوری اسلامی ایران: آسیب‌شناسی و توصیه‌ها

دوره 25، شماره 98، بهمن 1401، صفحه 249-281

عزیزالله حاتم زاده؛ علی صناعی؛ مرتضی شکری


تحول دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال جهان اسلام؛ از پیام‏ پایگی تا ارتباط‏ محوری

دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 205-254

محمد شاد؛ فواد ایزدی؛ سعیدرضا عاملی رنانی


هویت در سازه‌انگاری و دیپلماسی عمومی؛ مطالعه موردی چین

دوره 16، شماره 59، خرداد 1392، صفحه 149-182

نوذر شفیعی؛ رویا نژاد زندیه


اهداف، اولویت‌ها و مخاطبان دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی

دوره 16، شماره 59، خرداد 1392، صفحه 183-204

مهدی آهویی؛ مهدی متین‌جاوید