کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار

دوره 19، شماره 71، اردیبهشت 1395، صفحه 7-42

محمدعلی فنی؛ ابراهیم هادیان؛ علی‏‌حسین صمدی


نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 527-544

محمدعلی قاسمی