کلیدواژه‌ها = اتحادیه اروپا
جنگ هیبریدی روسیه در کشورهای اروپایی؛ چرایی و چگونگی

دوره 23، شماره 3، آذر 1399، صفحه 173-204

علیرضا ثمودی پیله رود


نقاط جدید استراتژیک در در اروپا: تحولات و راهبردها

دوره 23، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 153-178

رضا ممدوحی؛ رایج دیپ سینگ


روابط فراآتلانتیک پس از برگزیت و ترامپ؛ پیامد‌ها برای ایران

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 161-184

عزیزاله حاتم‌زاده؛ یاسر نورعلی‌وند


همگرایی و واگرایی فراآتلانتیکی در امنیتی‏ سازی جمهوری اسلامی ایران؛ روندها و الگوها

دوره 21، شماره 79، اردیبهشت 1397، صفحه 121-144

محمدرضا تخشید؛ عزیزالله حاتم‏ زاده


سیاست‏ های ضد تروریستی اتحادیه اروپا؛ روندها، کارآمدی و چشم ‏انداز

دوره 21، شماره 79، اردیبهشت 1397، صفحه 145-172

علی صباغیان؛ عباس سروستانی