کلیدواژه‌ها = مردم‌سالاری دینی
مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم‌سالاری دینی

دوره 18، شماره 69، آذر 1394، صفحه 41-62

محمدرضا غلامی؛ جمال عرف


دولت و استعاره امانت در مردم‌سالاری دینی

دوره 17، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 7-34

ابراهیم برزگر


صلح مردم‌سالارانه در اندیشه مردم‌سالاری دینی

دوره 17، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 151-172

عبداله قنبرلو


نقش سازمان‌های اطلاعاتی در مردم‌سالاری دینی

دوره 17، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 173-196

مهدی میرمحمدی؛ عبدالمحمود محمدی‌لرد