کلیدواژه‌ها = دموکراسی
دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران

دوره 24، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 119-150

علیرضا رحیمی؛ محمود کتابی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


حکم‏رانی حزب عدالت و توسعه و آینده شکاف‏های اجتماعی در ترکیه

دوره 19، شماره 73، آبان 1395، صفحه 7-30

علی اشرف نظری؛ برهان سلیمی


الگوی مردم‌سالاری دینی و امنیت ملی

دوره 17، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 35-64

علی کریمی مله


پیامدهای راهبردی تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در بحرین

دوره 16، شماره 59، خرداد 1392، صفحه 205-228

رسول افضلی؛ محمدباقر قالیباف؛ زهرا پیشگاهی‌فرد؛ مهدی میرزاده‌ کوهشاهی


برآورد استراتژیک عراق آینده

دوره 13، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 177-212

فرزاد پورسعید


جغرافیای انتخابات

دوره 10، شماره 37، آذر 1386، صفحه 481-505

مراد کاویانی‏راد


نقد نظریه ‏های غرب – محور در توسعه سیاسی

دوره 1، شماره 1، آذر 1377، صفحه 41-58

حجّت‏ اللّه ایوبی


قومیت و سیاست

دوره 1، پیش شماره 1، خرداد 1377، صفحه 125-152

تی. دیوید میسون