کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ الگوی پیشنهادی و توصیه‌های سیاستی

دوره 26، شماره 100، مرداد 1402، صفحه 57-81

10.22034/srq.2023.177552

ابوذر گوهری مقدم؛ میثم بشیری لحاقی؛ یونس کولیوند


مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و کشور ترکیه

دوره 26، شماره 99، خرداد 1402، صفحه 151-167

ابوالفضل پورمنافی؛ مهدی جواهری؛ ابراهیم قربانی


مدیریت تصویر بین ‏المللی جمهوری اسلامی ایران: آسیب‌شناسی و توصیه‌ها

دوره 25، شماره 98، بهمن 1401، صفحه 249-281

عزیزالله حاتم زاده؛ علی صناعی؛ مرتضی شکری


شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 25، شماره 95، اردیبهشت 1401، صفحه 89-126

علی صالح نیا؛ رضا احمدی


برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم)

دوره 24، شماره 93، آذر 1400، صفحه 7-30

عبدالمحمود محمدی لرد؛ مهدی میرمحمدی


دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران

دوره 24، شماره 93، آذر 1400، صفحه 157-188

عبدالله قنبرلو


دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 63-86

حجر اردستانی؛ محمدرضا تاجیک؛ مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی


جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت؛ ضرورت تحقق امنیت پایدار

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 33-56

ارسلان فتحی‏ پور؛ محسن قدمی؛ عبداله هندیانی؛ علی اکبر رضایی


دولت ترامپ و شوروی‌سازی جمهوری اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 57-102

فرزاد پورسعید؛ مهدی شاپوری


عربستان سعودی و بازدارندگی شبکه‏ ای علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 135-160

فرهاد قاسمی؛ محمدحسین جمشیدی؛ سجاد محسنی


روابط فراآتلانتیک پس از برگزیت و ترامپ؛ پیامد‌ها برای ایران

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 161-184

عزیزاله حاتم‌زاده؛ یاسر نورعلی‌وند


سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 74، اسفند 1395، صفحه 139-164

محمود یزدان‏‌فام


الگوی مردم‌سالاری دینی و امنیت ملی

دوره 17، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 35-64

علی کریمی مله


صلح مردم‌سالارانه در اندیشه مردم‌سالاری دینی

دوره 17، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 151-172

عبداله قنبرلو


بازیگران مؤثر بر عراق آینده: منافع و سناریوها

دوره 13، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 37-58

محمدعلی قاسمی