کلیدواژه‌ها = افغانستان
چندجانبه¬گرایی و روابط فراآتلانتیک در افغانستان

دوره 14، شماره 51، خرداد 1390، صفحه 175-200

یاسر نورعلی‏وند؛ علی خلیل‏پور رکن‏آبادی


حضور ناتو در افغانستان و چالش‏های پیش‏روی آن

دوره 13، شماره 48، شهریور 1389، صفحه 141-170

مجید بزرگمهری


مناسبات هیدروپولیتیک ایران و افغانستان

دوره 8، شماره 28، شهریور 1384، صفحه 337-358

مراد کاویانی‌راد


سیاست قدرت وفرهنگ سیاسی:آمریکا و ایران

دوره 3، شماره 7.8، شهریور 1379، صفحه 55-84

توماس م. ریکس؛ غلامرضا بهروزلک


ایران و ایالات متحده آمریکا: دستور کاری برای همکاری

دوره 3، شماره 7.8، شهریور 1379، صفحه 85-96

آنتونی اچ. کردزمن؛ میرقاسم بنی‏ هاشمی