کلیدواژه‌ها = فرهنگ
چارچوبی برای سنجش عوامل و زمینه‏‌های گرایش به گروه‎های تروریستی

دوره 23، شماره 88، شهریور 1399، صفحه 7-32

رضا خلیلی؛ سلمان دست ‏افشان


چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران

دوره 20، شماره 78، اسفند 1396، صفحه 103-128

ملوک سیدآبادی؛ ابراهیم حاجیانی؛ افسانه زمانی مقدم


سیر تحول روابط ایران و روسیه

دوره 3، شماره 9، آذر 1379، صفحه 19-30

عباس ملکی


تاجیکستان؛ متحدی تازه و مهم برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، آذر 1379، صفحه 46-39

علی اشرف مجتهد شبستری


حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه ها

دوره 3، شماره 9، آذر 1379، صفحه 125-144

حسن ره پیک


طالبان؛تهدیدی بر امنیتی ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 7.8، شهریور 1379، صفحه 244-268

سیدسردار حسینی