کلیدواژه‌ها = ثبات سیاسی
انتخابات و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 69، آذر 1394، صفحه 139-170

میرقاسم بنی‌هاشمی


انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 63، اردیبهشت 1393، صفحه 63-86

عبدالمحمود محمدی‌لرد


تعیین وزن و رابطه بین شاخص‌های حکم‌رانی خوب در ایران

دوره 16، شماره 62، دی 1392، صفحه 59-87

جعفر محمودی؛ محمدحسین رونقی؛ مرضیه رونقی


عدالت اقتصادی و امنیت ملی

دوره 16، شماره 61، آذر 1392، صفحه 89-112

عبداله قنبرلو


سازمان‌های اطلاعاتی و ثبات سیاسی

دوره 14، شماره 53، آذر 1390، صفحه 153-190

عبدالمحمود محمدی‌لرد