کلیدواژه‌ها = کارآمدی
دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران

دوره 24، شماره 91، خرداد 1400، صفحه 119-150

علیرضا رحیمی؛ محمود کتابی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


کارآمدی قضایی و امنیت ملی؛ پویایی اندیشه قضایی در برابر پایایی رویه قضایی

دوره 21، شماره 82، اسفند 1397، صفحه 93-120

حسن عالی‏پور؛ سعید رضایی؛ سهام صداقتی


سیاست‏ های ضد تروریستی اتحادیه اروپا؛ روندها، کارآمدی و چشم ‏انداز

دوره 21، شماره 79، اردیبهشت 1397، صفحه 145-172

علی صباغیان؛ عباس سروستانی


سازمان‌های اطلاعاتی و ثبات سیاسی

دوره 14، شماره 53، آذر 1390، صفحه 153-190

عبدالمحمود محمدی‌لرد


پلیس و آموزش حقوق شهروندی

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 47-71

ناصر علیدوستی