کلیدواژه‌ها = مشروعیت
سازمان‌های اطلاعاتی و ثبات سیاسی

دوره 14، شماره 53، آذر 1390، صفحه 153-190

عبدالمحمود محمدی‌لرد


روابط سیاسی ـ نظامی و ثبات رژیم های عربی در منطقه

دوره 3، شماره 9، آذر 1379، صفحه 195-214

ریزا بروکس؛ سید محمد کمال سروریان