کلیدواژه‌ها = گفتمان
دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 63-86

حجر اردستانی؛ محمدرضا تاجیک؛ مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی


مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم‌سالاری دینی

دوره 18، شماره 69، آذر 1394، صفحه 41-62

محمدرضا غلامی؛ جمال عرف


نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن

دوره 15، شماره 58، اسفند 1391، صفحه 7-42

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ سید یوسف قرشی


تحول تاریخی-گفتمانی مفهوم استراتژی

دوره 15، شماره 58، اسفند 1391، صفحه 109-142

رضا خلیلی


فناوری‏های قدرت در جنگ نرم

دوره 14، شماره 51، خرداد 1390، صفحه 5-30

سید جلال دهقانی فیروزآبادی