کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
سیاست حافظه، خاطره جمعی و امنیت ملی

دوره 25، شماره 97، آبان 1401، صفحه 7-51

سعید صادقی جقه


نقش سازمان‏ های اطلاعاتی در کشورداری: از کشف اسرار تا برساختن محیط

دوره 25، شماره 95، اردیبهشت 1401، صفحه 127-146

مهدی میرمحمدی؛ علیرضا ریحانی


سیاست هویت، آموزش و پرورش و امنیت ملی در ایران

دوره 24، شماره 94، دی 1400، صفحه 39-70

رضا خلیلی؛ حامد مهربان اینچه برون


شبکه مسائل راهبردی ایران و نقش عوامل ساختاری در شکل‌گیری آن‌ها

دوره 24، شماره 94، دی 1400، صفحه 71-120

محمود یزدان فام؛ حسن صدرانیا


پیوند باستان‌شناسی با امنیت ملی

دوره 24، شماره 94، دی 1400، صفحه 219-241

حسین اصغری ثانی؛ علی هژبری؛ مریم برازجانی


فراتحلیل روند دین‌داری ایرانیان در دهه گذشته و پیامدهای امنیتی آن

دوره 24، شماره 92، شهریور 1400، صفحه 33-72

حامد عبداللهی سفیدان؛ علی اکبر عبدالاحدی مقدم؛ محمدتقی دشتی


مبانی حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 90، اسفند 1399، صفحه 49-80

حسن عالی پور


نظریه سلاح اطلاعات

دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 7-28

علی علیخانی


کارآمدی قضایی و امنیت ملی؛ پویایی اندیشه قضایی در برابر پایایی رویه قضایی

دوره 21، شماره 82، اسفند 1397، صفحه 93-120

حسن عالی‏پور؛ سعید رضایی؛ سهام صداقتی


پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران

دوره 20، شماره 78، اسفند 1396، صفحه 159-186

محمد خضری؛ خدر فرجی‌راد؛ محمد قاسمی