کلیدواژه‌ها = امنیت انسانی
نقش مسئولیت حمایت در تضمین امنیت انسانی

دوره 18، شماره 68، مرداد 1394، صفحه 85-102

علیرضا آرش‌پور؛ سیده منیژه جعفری


امنیت انسانی و دفاع همه‌جانبه

دوره 16، شماره 62، دی 1392، صفحه 89-118

علی صباغیان


دولت‌های شکننده و امنیت انسانی

دوره 12، شماره 46، بهمن 1388، صفحه 5-36

محمود یزدان‏‌فام


تحول کارکردهای پلیس در پرتو نظریه‏ های امنیت خرد

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 7-27

داود غرایاق زندی


نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 527-544

محمدعلی قاسمی


امنیت انسانی

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 601-626

پائولین ‏کِر


الگوهای سنجش و مطالعة امنیت انسانی

دوره 9، شماره 32، شهریور 1385، صفحه 259-274

محمدعلی قاسمی