کلیدواژه‌ها = امنیت داخلی
حضور ناتو در افغانستان و چالش‏های پیش‏روی آن

دوره 13، شماره 48، شهریور 1389، صفحه 141-170

مجید بزرگمهری


تحول کارکردهای پلیس در پرتو نظریه‏ های امنیت خرد

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 7-27

داود غرایاق زندی


مدیریت حقوقی اجتماعات اعتراض ‏آمیز

دوره 10، شماره 36، شهریور 1386، صفحه 349-379

حسن عالی‏پور