کلیدواژه‌ها = حکمرانی
شناسایی و تحلیل جایگاه کنش‏ گران در شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده‌رود؛ با تأکید بر محدوده جغرافیای استان اصفهان

دوره 26، شماره 100، مرداد 1402، صفحه 7-33

10.22034/srq.2023.172241

اسماعیل ذاکری مهابادی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ حنانه محمدی کنگرانی


الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخله‏ اجرایی

دوره 26، شماره 99، خرداد 1402، صفحه 37-65

مهدی عبدالهی ضیاءالدینی؛ علیرضا ریحانی


شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 25، شماره 95، اردیبهشت 1401، صفحه 89-126

علی صالح نیا؛ رضا احمدی


رویکردی نظری به گذار در مفهوم حکمرانی در اندیشه سیاسی معاصر

دوره 25، شماره 95، اردیبهشت 1401، صفحه 205-226

محبوبه همتی؛ محمد تقی قزلسفلی