کلیدواژه‌ها = حاکمیت
شورای امنیت سازمان ملل متحد و شکل‌گیری رژیم مقابله با تروریسم

دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 255-282

حسین قریبی؛ سالار نامدار وندایی


دولت‌های شکننده و امنیت انسانی

دوره 12، شماره 46، بهمن 1388، صفحه 5-36

محمود یزدان‏‌فام


امنیت انسانی

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 601-626

پائولین ‏کِر