کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران

دوره 24، شماره 93، آذر 1400، صفحه 157-188

عبدالله قنبرلو


واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر

دوره 18، شماره 67، فروردین 1394، صفحه 69-96

مهدی ذاکریان؛ سید رضی عمادی


نقش سازمان‌های اطلاعاتی در ارتقای قدرت نرم کشور

دوره 15، شماره 56، شهریور 1391، صفحه 117-142

محمودرضا گلشن‌پژوه


مفهوم و ماهیت قدرت منطقه‏ای

دوره 12، شماره 46، بهمن 1388، صفحه 37-66

عبداله قنبرلو


فراتکنولوژی‌ و تحول مفهوم قدرت در روابط بین‏‏ الملل

دوره 10، شماره 38، بهمن 1386، صفحه 697-724

موسی‏الرضا وحیدی