کلیدواژه‌ها = استراتژی
استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا

دوره 20، شماره 77، آذر 1396، صفحه 61-88

محمود کلاهچیان؛ عبدالمحمود محمدی لرد


سه نسل ـ سه گفتمان در فرهنگ استراتژیک

دوره 10، شماره 36، شهریور 1386، صفحه 239-259

علی عبدالله‏خانی


تبارشناسی مطالعات امنیتی در ایران

دوره 10، شماره 36، شهریور 1386، صفحه 279-326

رضا خلیلی


تبارشناسی مطالعات امنیتی

دوره 9، شماره 33، آذر 1385، صفحه 463-491

رضا خلیلی


استراتژی امنیتی دولت علوی

دوره 8، شماره 29، آذر 1384، صفحه 459-486

اصغر افتخاری