کلیدواژه‌ها = روابط بین‌الملل
بازْساختاربندیِ نظریات روابط بین‌الملل در عصر هوش مصنوعی

دوره 26، شماره 100، مرداد 1402، صفحه 83-107

10.22034/srq.2023.177553

سید جلال دهقانی فیروز آبادی؛ سعید چهرآزاد


تکثر معنایی و تحول مفاهیم در روابط بین‌الملل

دوره 10، شماره 38، بهمن 1386، صفحه 647-667

حمیرا مشیرزاده


تبارشناسی مطالعات امنیتی

دوره 9، شماره 33، آذر 1385، صفحه 463-491

رضا خلیلی


نظریه انتقادی و فرانوگرایی: چالش‌ها

دوره 8، شماره 27، خرداد 1384، صفحه 135-157

ملیسا کرلی؛ لیود پتی‌فورد؛ ابوذر گوهری‌مقدم