کلیدواژه‌ها = محرومیت نسبی
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 63، اردیبهشت 1393، صفحه 63-86

عبدالمحمود محمدی‌لرد


عدالت و امنیت ملی در اسلام

دوره 16، شماره 61، آذر 1392، صفحه 33-56

اصغر افتخاری


عدالت اقتصادی و امنیت ملی

دوره 16، شماره 61، آذر 1392، صفحه 89-112

عبداله قنبرلو


سنجش محرومیت نسبی در نظریه تدرابرت‌گر

دوره 6، شماره 22، بهمن 1382، صفحه 813-829

کاظم سام‌دلیری