موضوعات = مطالعات پایه و روش شناسی
شفافیت، نظارت و کارآمدی

دوره 21، شماره 82، اسفند 1397، صفحه 7-34

سعید صادقی جقه


سیاست‌زدگی و کارآمدی در نظام اجرایی

دوره 21، شماره 82، اسفند 1397، صفحه 35-60

غلامرضا سالارکیا


مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم‌سالاری دینی

دوره 18، شماره 69، آذر 1394، صفحه 41-62

محمدرضا غلامی؛ جمال عرف


چارچوب روش‏شناختی برای پژوهش‏‏های محیط‏شناختی

دوره 18، شماره 68، مرداد 1394، صفحه 7-36

ابراهیم حاجیانی


بررسی مقایسه‌ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی

دوره 17، شماره 66، آبان 1393، صفحه 7-30

نبی‌الله ابراهیمی


مفهوم امنیت ایمانی در قرآن کریم

دوره 13، شماره 50، بهمن 1389، صفحه 5-35

داوود غرایاق زندی


امنیت و پیشاارزش‏های آن در اندیشه سیاسی اسلام

دوره 13، شماره 50، بهمن 1389، صفحه 35-62

فرامرز تقی‏لو؛ علی آدمی


مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 29-54

فرزاد پورسعید


دیالکتیک امت و ملّت در آراء امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 131-148

محمدعلی قاسمی


بوم‏ شناسی سیاسی

دوره 12، شماره 45، آذر 1388، صفحه 7-26

مراد کاویانی‏راد


جامعۀ ریسک و اهمیت آن برای مطالعات استراتژیک

دوره 12، شماره 45، آذر 1388، صفحه 27-47

محمدعلی قاسمی


پلیس و آموزش حقوق شهروندی

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 47-71

ناصر علیدوستی


بزه¬های سازمان‏ یافته، امنیت و پلیس

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 73-105

حسن عالی‏پور


پلیس و جامعۀ متنوع

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 107-123

محمدعلی قاسمی


مدل‌های تحلیل سیاست‏گذاری عمومی

دوره 11، شماره 39، خرداد 1387، صفحه 43-74

سویل ماکویی؛ تامس‏ دای


تد رابرت‏گر و روش نوین مطالعه جنبش‏های قومی

دوره 10، شماره 37، آذر 1386، صفحه 451-479

محمدعلی قاسمی


جغرافیای انتخابات

دوره 10، شماره 37، آذر 1386، صفحه 481-505

مراد کاویانی‏راد