دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نظریه ارسطویی امنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22034/srq.2023.182175

علیرضا رحیمی


شبکه نظام مسائل راهبردی زنان در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/srq.2023.182518

وحیده احمدی؛ محمود یزدان‌فام


تبیین چشم‌انداز پذیرش «کنواسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» از منظر امنیت فرهنگی برای جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.22034/srq.2023.399677.4062

مجتبی جعفرزاده؛ حسام الدین آشنا


تحلیل بازیگرمحور آینده عراق متناسب با تمایلات خارجی اعضای بیت شیعی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/srq.2023.400633.4064

سعید ساسانیان؛ محمد دژکام


برندسازی ملی در عربستان سعودی: ‏ظرفیت‏‌ها و ‏سیاست‏‌های نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/srq.2023.182377

علی اکبر اسدی


امتناع قضایی‌سازی امنیت ملی به مثابه دکترین مسئله سیاسی در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22034/srq.2023.411728.4091

مهدی رضایی