آینده‌نگاری راهبردی و سیاست‏گذاری منطقه‏ای با رویکرد سناریونویسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله به بحث در خصوص توسعه‌ آتی مناطق بر اساس سند چشم‌انداز ملی و نظریه پایه توسعه استان می‌پردازد. چارچوب نظری  این تحقیق، پارادایم هنجاری در برنامه‌ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. ابتدا  14 عامل محوری و مؤثر بر فرایند توسعه استان که پوشش‌دهنده ابعاد مختلف نظریه پایه توسعه استان بودند، استخراج و برای عوامل فوق بر اساس ایده سناریونویسی، 59 وضعیت ممکن و محتمل در آینده استان تعریف گردید و با تشکیل ماتریس 59× 59 با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار سناریو ویزارد، 5 سناریوی با احتمال وقوع بسیار بالا، 19 سناریوی با احتمال وقوع متوسط به بالا و 291 سناریوی با احتمال وقوع پایین و ضعیف، استخراج شد که در این مقاله، 5 سناریوی بسیار قوی و 19 سناریو با احتمال وقوع متوسط به بالا مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic Foresight and regional policy with emphasis on scenario planning approach

نویسنده [English]

  • Nader Zalli
چکیده [English]

This research discusses future development of East regions based on national perspective and province development foundational theory. The theoretical frame of this research is normative paradigm in upper range document advocate approach. First select 14 main factors and 54 situations for 14 factors were added that cover province development foundation theory dimensions. In order to prepare province future scenario by forming 54Í54 matrix and using development specialists, five scenario with strong probability, 19 scenario with high probability and 291 scenario by low probability were extracted that practical basic of this thesis was analysis of 5 scenario with strong probability and 19 scenario by high probability. According to results, applying province development foundation theory and above mentioned. Perspective document goals is impractical In the possible best scenario only some parts of goals are partial From total  19 scenario, only 2 strong scenario show province condition in proper way in future years, in other scenario the analyses indicate improper situation and crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vision
  • regional mission
  • East Azerbaijan
  • Scenario-Writing