نمایه نویسندگان

آ

 • آتشین‌جان‌، تبسم‌ نافرمانی‌ مدنی‌؛ تأملی‌ در رابطه‌ قانون‌ و نظم‌ [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 160-175]
 • آجیلی، هادی عدالت و امنیت ملی در روابط بین‌الملل: [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 131-158]
 • آدمی، علی امنیت و پیشاارزش‏های آن در اندیشه سیاسی اسلام [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 35-62]
 • آدمی، علی بیداری اسلامی و تغییر رژیم‌های عربی؛ عوامل و زمینه‌ها [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 59-78]
 • آرش‌پور، علیرضا نقش مسئولیت حمایت در تضمین امنیت انسانی [دوره 18، شماره 68، 1394، صفحه 85-102]
 • آسلانر، اریک یک ملت، چند صدا (تحدید اصل رقابت سیاسی در سیاست خارجی امریکا) [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 199-173]
 • آشنا، حسام الدین تبیین چشم‌انداز پذیرش «کنواسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» از منظر امنیت فرهنگی برای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • آفتابی، زکیه تدوین راهبرد مؤثر بر مناسبات فراروی هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود با رویکرد آینده‌نگاری [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 35-55]
 • آقاحسینی، علیرضا هرمنوتیک رهایی‏ بخش؛ راه برون ‏رفت از منازعات ایران و غرب در عصر جهانی ‏شدن [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 33-54]
 • آقایی، سید داود چشم‌انداز قدرت نرم هند؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 199-228]
 • آقایی، علی‌اکبر ‌ آزادی‌، حق‌ و امنیت‌ [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 178-191]
 • آقایی، علی‏ اکبر جوانی جمعیت و خشونت [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 109-126]
 • آل کجباف، حسین نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 155-178]
 • آماده، حمید تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 115-138]
 • آهویی، مهدی اهداف، اولویت‌ها و مخاطبان دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 183-204]
 • آهویی، مهدی صهیونیسم مذهبی و نقش راهبردی آن در سیاست خارجی اسرائیل [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 129-160]

ا

 • اباذری، نسرین انتظام فضایی شهرها و برنامه‌ریزی راهبردی استقرار جمعیت در سواحل جنوبی ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 39-64]
 • ابراهیم موحدی، محمد عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 53-89]
 • ابراهیمی، سید عباس تحلیل خط‌مشی‌گذاری در نظام سلامت بر اساس الگوی چارچوب ائتلاف مدافع (مطالعه موردی طرح تحول نظام سلامت) [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 95-112]
 • ابراهیمی، شهروز عربستان سعودی و سیستم جدید قدرت در خلیج‌فارس [دوره 7، شماره 25، 1383، صفحه 551-573]
 • ابراهیمی، نبی‏الله تأثیر شبکه‏های اجتماعی و کانال‏های ماهواره‏ای در وقوع و تکوین انقلاب‏های عربی [دوره 14، شماره 52، 1390، صفحه 111-134]
 • ابراهیمی، نبی‏الله گفتمان اسلام سلفی و جهانی‏شدن امنیت خاورمیانه [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 175-194]
 • ابراهیمی، نبی‏الله چشم‏ انداز روابط کشورهای عرب با عراق جدید [دوره 13، شماره 47، 1389، صفحه 123-150]
 • ابراهیمی، نبی‏اله تحول مفهوم مداخله بشردوستانه در روابط بین‌الملل [دوره 10، شماره 38، 1386، صفحه 807-830]
 • ابراهیمی، نبی‌الله اخوانی‏گرایی و سیاست خارجی قطردر قبال انقلاب‏های عربی 2011 [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 127-148]
 • ابراهیمی، نبی‌الله بررسی مقایسه‌ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 7-30]
 • ابراهیمی، نبی الله تهدیدهای نوین و گذار به حکم‌رانی راهبردی؛ با نگاه به جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 87-106]
 • ابراهیمی، نبی‌اله عدالت، گفتگو و امنیت بین‏المللی [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 159-180]
 • اپتر، دیوید نظریه‏ های تکثرگرا و گروههای اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 117-172]
 • اچ. کردزمن، آنتونی ایران و ایالات متحده آمریکا: دستور کاری برای همکاری [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 85-96]
 • احمدوند، شجاع چگونگی برساخت «واقعیت ایران» در تمایزسازی گفتمان صهیونیسم [دوره 18، شماره 67، 1394، صفحه 7-42]
 • احمدی، رضا شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 89-126]
 • احمدی، وحیده چگونگی برساخت «واقعیت ایران» در تمایزسازی گفتمان صهیونیسم [دوره 18، شماره 67، 1394، صفحه 7-42]
 • احمدی، وحیده (( یادداشت راهبردی)) راهبرد اسرائیل در مورد برجام [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 159-162]
 • احمدی، وحیده اسرائیل و کشورهای پیرامونی؛ نفوذ امنیتی با پوشش اقتصادی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 113-136]
 • احمدی، وحیده نقش افراط‏ گرایان در چالش‏ های داخلی رژیم صهیونیستی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 133-172]
 • احمدی، وحیده شاکله ‏بندی مفهوم امنیت در دوره ‏های باستان، میانه و معاصر ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 31-64]
 • احمدی، وحیده تأثیر کم‌آبی جنوب غرب آسیا بر قلمروگستری هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 105-141]
 • احمدی، وحیده نهاد «خانواده» و جایگاه آن در امنیت فرهنگی [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 47-84]
 • احمدی، وحیده شبکه نظام مسائل راهبردی زنان در جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی‏ نژاد، مریم دکترین صلاحدید و منافع ملی دولت‏های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 93-118]
 • احمدی‏ پور، زهرا تقسیمات کشوری و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 279-282]
 • احمدی لفورکی، بهزاد راهبرد امنیتی آلمان در غرب آسیا و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 79، 1397، صفحه 93-120]
 • احمدی نژاد، مریم ارزیابی حقوقی دکترین رژیم صهیونیستی در حمله به گروه‌های مقاومت در کشورهای ثالث [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 151-182]
 • اخوان‏ کاظمی، بهرام احزاب، ثبات سیاسی و امنیت [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 99-126]
 • اخوان کاظمی، بهرام راهبردهای‏ اعتلای تمدن و فرهنگ اسلامی و تضمین امنیت فرهنگی [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 75-104]
 • اردستانی، حجر دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 63-86]
 • ارغوانی پیرسلامی، فریبرز ریشه‌های تکثر گفتمان هویت بین‌المللی در سیاست خارجی چین [دوره 18، شماره 67، 1394، صفحه 97-132]
 • اسدی، بیژن‌ اثرات‌ حادثه‌ 11 سپتامبر بر ژئوپلتیک‌ منطقه‌ خلیج‌فارس‌، آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 739-757]
 • اسدی، علی ‏اکبر استقلال‏ خواهی کردی در عراق: تحلیل ساختاری و سناریوها [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 185-212]
 • اسدی، علی ‏اکبر نقش عربستان سعودی در امنیتی‌سازی ایران؛ راهبرد جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 83-106]
 • اسدی، علی‏ اکبر سیاست خارجی عربستان سعودی: منابع، اهداف و مسائل [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 107-132]
 • اسدی، علی اکبر برندسازی ملی در عربستان سعودی: ‏ظرفیت‏‌ها و ‏سیاست‏‌های نوین [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکاچپول، تدا دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران* [دوره 6، شماره 19، 1382، صفحه 119-141]
 • اسکینر، باری‌ نبردهای‌ آینده‌ و واکنش‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا [دوره 4، شماره 14، 1380، صفحه 527-546]
 • اسلامی، سعید بررسی مقایسه‏ ای استراتژی‌های امنیت ملی آمریکا در قرن بیست‌و‌یکم [دوره 23، شماره 87، 1399، صفحه 115-152]
 • اسلامی، محسن نگرش نوین به امنیت و رویکرد امنیتی فراگیر چین [دوره 21، شماره 79، 1397، صفحه 69-92]
 • اسلامی، محسن دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 63-86]
 • اسماعیل‌زاده، یاسر جنبش‌های اعتراضی و آینده رژیم نئوپاتریمونیال عربستان سعودی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 157-188]
 • اسماعیلی، حمیدرضا تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 73-90]
 • اسمعیلی اردکانی، علی عدالت و امنیت ملی در روابط بین‌الملل: [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 131-158]
 • اسمعیلی اردکانی، علی درآمدی نظری بر سیاست‏گذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 7-46]
 • اسمیت، آنتونی منابع قومی ناسیونالیسم [دوره 1، پیش شماره 1، 1377، صفحه 183-206]
 • اشرف مجتهد شبستری، علی تاجیکستان؛ متحدی تازه و مهم برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1379، صفحه 46-39]
 • اشرف نظری، علی حکم‏رانی حزب عدالت و توسعه و آینده شکاف‏های اجتماعی در ترکیه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 7-30]
 • اشلقی، مجید عباسی تحلیل امنیت در پارادایم‌های حاکم بر روابط بین‌الملل [دوره 7، شماره 25، 1383، صفحه 525-549]
 • اصغری ثانی، حسین پیوند باستان‌شناسی با امنیت ملی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 219-241]
 • افتخاری، اصغر قاعده اصلاح؛ بازخوانی ظرفیت‌ راهبردی فقه سیاسی شیعه [دوره 8، شماره 30، 1384، صفحه 691-715]
 • افتخاری، اصغر استراتژی امنیتی دولت علوی [دوره 8، شماره 29، 1384، صفحه 459-486]
 • افتخاری، اصغر گذار امنیتی؛ تحول نظریه امنیت امتی در پی رحلت رسول خدا [دوره 8، شماره 27، 1384، صفحه 7-28]
 • افتخاری، اصغر تکوین نظریه امنیت علوی؛ تحلیل دوران قبل از حکومت امام علی [دوره 8، شماره 28، 1384، صفحه 231-257]
 • افتخاری، اصغر نشانه‌های ساختاری «امنیت اسلامی»؛ مطالعه موردی حکومت نبوی [دوره 7، شماره 26، 1383، صفحه 641-668]
 • افتخاری، اصغر مرزهای گفتمانی نظریه اسلامی امنیت؛ گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی [دوره 7، شماره 25، 1383، صفحه 425-451]
 • افتخاری، اصغر شرعی‌سازی قدرت سیاسی؛ درآمدی بر جایگاه امنیت در اندیشه و عمل فقهای شیعه در عصر صفویه [دوره 7، شماره 24، 1383، صفحه 275-298]
 • افتخاری، اصغر قدرت، امنیت و شریعت؛ درآمدی بر جایگاه امنیت در اندیشه و عمل فقهای شیعه در عصر قاجار [دوره 7، شماره 23، 1383، صفحه 51-70]
 • افتخاری، اصغر امنیت در نظام بین‌الملل جدید؛ سناریوها و مسایل [دوره 6، شماره 22، 1382، صفحه 873-898]
 • افتخاری، اصغر امنیت‌سازی؛ تحلیلی نشانه‌شناسیک [دوره 6، شماره 21، 1382، صفحه 573-598]
 • افتخاری، اصغر اثبات‌گرایی پیچیده؛ روایت نوین آمریکایی از اثبات‌گرایی سنتی [دوره 6، شماره 20، 1382، صفحه 363-390]
 • افتخاری، اصغر روش‌ شناسی ‌اثباتی ‌ در مطالعات‌ امنیتی‌ [دوره 6، شماره 19، 1382، صفحه 11-32]
 • افتخاری، اصغر تأثیر امنیتی‌ رخداد 11 سپتامبر: دیدگاه ها و تحلیل ها [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 1-18]
 • افتخاری، اصغر ساختار و تأویل‌ امنیت‌ (درآمدی‌ بر روش‌شناسی‌ تفسیری‌) [دوره 5، شماره 15، 1381، صفحه 11-30]
 • افتخاری، اصغر جغرافیای امنیتی؛ بررسی کانون های بروز«انقلاب ـ2» از دیدگاه امام خمینی [دوره 3، شماره 9، 1379، صفحه 145-172]
 • افتخاری، اصغر رسانه، نظارت، امنیت: ( تحلیل جامعه‏ شناسانه عملکرد نظارتی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران) [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 140-157]
 • افتخاری، اصغر ظرفیت‏ طبیعی‏ امنیت مورد مطالعاتی‏ قومیت‏ وخشونت‏ در ایران [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 1-436]
 • افتخاری، اصغر چهره متغیر امنیت داخلی: بررسی نسبت امنیت داخلی با رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 52-19]
 • افتخاری، اصغر حوزه ناامنی: مبانی فرهنگی مدیریت استراتژیک و امنیت داخلی در ایران [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 19-56]
 • افتخاری، اصغر توسعه و تعادل:آسیب‏ شناسی اجرای قانون‏ شوراها در ج.ا.ا. [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 59-94]
 • افتخاری، اصغر قدرت سیاسی (حوزه عمومی و جمهوری اسلامی) [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 31-68]
 • افتخاری، اصغر سیاست قومی [دوره 1، پیش شماره 1، 1377، صفحه 153-182]
 • افتخاری، اصغر عدالت و امنیت ملی در اسلام [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 33-56]
 • افتخاری‌، اصغر تحلیل‌ انتقادی‌ امنیت‌ (درآمدی‌ بر روش‌شناسی‌ انتقادی‌ در مطالعات‌ امنیتی‌) [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 337-357]
 • افتخاری‌، اصغر امنیت‌ در حال‌ گذار تحول‌ معنای‌ امنیت‌ در قرن‌ بیست‌ و یکم‌ [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 8-27]
 • افتخاری‌، اصغر منطق‌ معادلات‌ امنیت‌ ملی‌ [دوره 4، شماره 14، 1380، صفحه 505-526]
 • افتخاری‌، اصغر ساخت‌ دولتی‌ امنیت‌ ملّی‌ [دوره 4، شماره 13، 1380، صفحه 257-280]
 • افتخاری‌، اصغر امنیّـت‌ ملّـی‌: رهیافت ها و آثار [دوره 1، پیش شماره 2، 1377، صفحه 27-69]
 • افروغ، عماد شورش های شهری و امنیت داخلی [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 272-282]
 • افضلی، رسول پیامدهای راهبردی تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در بحرین [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 205-228]
 • اکرمی‌نیا، محمد راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1404 [دوره 16، شماره 60، 1392، صفحه 33-60]
 • الگار، حامد نیروهای‌ مذهبی‌ در ایران‌ قرن‌ بیستم‌ [دوره 5، شماره 15، 1381، صفحه 109-122]
 • الهام، غلامحسین مسئولیت کیفری بین‏ المللی مقامات دولتی فروشنده جنگ‏ افزارهای ممنوع [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 165-188]
 • الوانی، سید مهدی فهم پدیده سوت‏ زنی با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 154-187]
 • امامی راد، قاسم مطالعه و تبیین اهداف و استراتژی‏ های عربستان در بحران یمن بر اساس مدل مکعب بحران چارلز هرمان [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 283-315]
 • امجد، محمد رابطه آمریکا و ایران [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 43-54]
 • امیدی، علی تأثیر روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 137-158]
 • امیراحمدی، هوشنگ قومیّت‌ و امنیّت‌ (تأثیر سیاستهای قومی رژیم پهلوی درپیدایش جنبش‏های قومی دسته جمعی در ایران) [دوره 1، پیش شماره 2، 1377، صفحه 207-234]
 • امیرخانی، کاوه تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 83-110]
 • امیرخانی، کاوه مکتب امنیتی امام خمینی (ره) [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 79-104]
 • امیرعبداللهیان، حسین ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ و خیزش بیداری اسلامی در جهان عرب: مطالعه موردی بحرین [دوره 14، شماره 52، 1390، صفحه 135-158]
 • امین‏ الرعایا، یاسر ارزیابی حقوقی دکترین رژیم صهیونیستی در حمله به گروه‌های مقاومت در کشورهای ثالث [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 151-182]
 • امین الرعایا، یاسر دکترین صلاحدید و منافع ملی دولت‏های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 93-118]
 • امینی، اعظم راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین‏ المللی دادگستری [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 135-164]
 • اندرین، چارلز نظریه‏ های تکثرگرا و گروههای اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 117-172]
 • ایرانفر، محمد مهدی سطح متراکم دیپلماسی عمومی شیعی و ارتباطات استراتژیک جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 271-300]
 • ایزدی، فؤاد رابطه دانش و قدرت در جنگ سرد؛ بررسی تجربه شبکه‌سازی روشنفکران توسط آمریکا [دوره 22، شماره 83، 1398، صفحه 123-166]
 • ایزدی، فواد تحول دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال جهان اسلام؛ از پیام‏ پایگی تا ارتباط‏ محوری [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 205-254]
 • ایزنبرگ، اویگیل اعتماد، سیاست چندفرهنگی و نارضایتی سیاسی [دوره 7، شماره 24، 1383، صفحه 319-340]
 • ایوب‌، محمد معضل‌ امنیت‌ ملی‌ در جهان‌ سوم‌ [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 503-511]
 • ایوبی، حجت الله شکاف های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی [دوره 1، پیش شماره 1، 1377، صفحه 19-38]
 • ایوبی، حجّت‏ اللّه نقد نظریه ‏های غرب – محور در توسعه سیاسی [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 41-58]

ب

 • بابایی، اکبر تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 83-110]
 • بابایی، محمد تأثیر برجام بر جایگاه راهبردی ایران در نظام بین ‏الملل [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 105-134]
 • بادورا، ویکتور نبردهای‌ آینده‌ و واکنش‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا [دوره 4، شماره 14، 1380، صفحه 527-546]
 • باقری، عبدالرضا نقش شورای عالی امنیت ملی در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 69-109]
 • باکی هاشمی، سید محمدمهدی تحلیل خط‌مشی‌گذاری در نظام سلامت بر اساس الگوی چارچوب ائتلاف مدافع (مطالعه موردی طرح تحول نظام سلامت) [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 95-112]
 • بحرانی، مرتضی بازاندیشی در امنیت انسانی [دوره 7، شماره 26، 1383، صفحه 1-25]
 • برازجانی، مریم پیوند باستان‌شناسی با امنیت ملی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 219-241]
 • برزگر، ابراهیم دولت و استعاره امانت در مردم‌سالاری دینی [دوره 17، شماره 64، 1393، صفحه 7-34]
 • برزگر، کیهان راهبرد دفاعی ایران از منظر آیت‌الله خامنه‎ای [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 7-34]
 • برزگر، کیهان راهبرد سیاست خارجی ایران در توازن قوای منطقه‏ ای [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 183-206]
 • برزگر، کیهان محرمانگی در دیپلماسی؛ تحولات و چشم انداز [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 165-192]
 • برزگر، کیهان دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 111-135]
 • برزگر، کیهان مطالعه و تبیین اهداف و استراتژی‏ های عربستان در بحران یمن بر اساس مدل مکعب بحران چارلز هرمان [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 283-315]
 • برک‏پور، ناصر بررسی سیاست اصلاحات قلمروهای مدیریت محلی در ایران [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 43-70]
 • برکووتیز، مورتون‌ امنیـت‌ ملـی‌ [دوره 1، پیش شماره 2، 1377، صفحه 195-206]
 • بروکس، ریزا روابط سیاسی ـ نظامی و ثبات رژیم های عربی در منطقه [دوره 3، شماره 9، 1379، صفحه 195-214]
 • بزرگمهری، مجید حضور ناتو در افغانستان و چالش‏های پیش‏روی آن [دوره 13، شماره 48، 1389، صفحه 141-170]
 • بزرگمهری، مجید عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 143-170]
 • بستان، مژده امنیت ترابری دریایی و اقدامات تأمینی دریایی [دوره 18، شماره 68، 1394، صفحه 103-138]
 • بشیری لحاقی، میثم سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ الگوی پیشنهادی و توصیه‌های سیاستی [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 57-81]
 • بل، استیون‌ ‌ آیا حادثه‌ 11 سپتامبر شرایط‌ مالی‌ جهان‌ را تغییر داد؟ [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 771-780]
 • بلاد، جی‌. بررسی‌ تاریخی‌ زبان‌ و هویت‌ نژادی‌ در کردستان [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 145-158]
 • بلوجی، حیدرعلی تکنولوژی‏ های جدید و امنیت بین‌المللی: آثار و تحولات [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 187-204]
 • بنی‏‌هاشمی، میرقاسم الگوهای ساخت مرکز و روندهای توسعه منطقه‎ ای (نگاهی به تجربه ایران) [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 57-94]
 • بنی‏ هاشمی، میر قاسم فراترکیب تحلیل ساختاری نظام مسائل استان ‏های ایران [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 85-124]
 • بنی‏ هاشمی، میرقاسم نظریه آشوب و الزامات «تبیین» در فرایند تحلیل امنیت [دوره 22، شماره 83، 1398، صفحه 7-32]
 • بنی‏هاشمی، میرقاسم جنبش‏های انقلابی عربی؛ چشم‏اندازها و چالش‏های الگوی نوین دولت [دوره 14، شماره 52، 1390، صفحه 79-110]
 • بنی‏هاشمی، میرقاسم چشم‏ انداز توازن قدرت در قفقاز در پرتو تحول در روابط ترکیه - ارمنستان [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 115-144]
 • بنی‌هاشمی، میرقاسم رژیم‌های جهانی و تحول جایگاه جنبش‌های قومی [دوره 7، شماره 23، 1383، صفحه 89-107]
 • بنی‌هاشمی، میرقاسم شأن قومیت و ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی [دوره 6، شماره 21، 1382، صفحه 661-68]
 • بنی‌هاشمی، میرقاسم انتخابات و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 139-170]
 • بنی‏ هاشمی، میرقاسم ایران و ایالات متحده آمریکا: دستور کاری برای همکاری [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 85-96]
 • بنی‏ هاشمی، میرقاسم نظریه‏ های تکثرگرا و گروههای اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 117-172]
 • بهرامی، روح الله سیاست قومی پهلوی اول در قبال قوم لر [دوره 1، پیش شماره 1، 1377، صفحه 85-124]
 • بهرامی، سیامک انحراف از نوعثمانی‌گرایی و کودتا در ترکیه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 31-68]
 • بهرامی، سیامک برداشتی سازه‏ انگارانه از ریشه‌های تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 27-60]
 • بهرامی ‌مقدم، سجاد دگرگونی سیاست خارجی هند: از جهان سوم‌گرایی به عمل‌گرایی اقتصادی [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 161-196]
 • بهروز لک، غلامرضا اسلام سیاسی و جهانی‌شدن [دوره 9، شماره 31، 1385، صفحه 145-171]
 • بهروزلک، غلامرضا سیاست قدرت وفرهنگ سیاسی:آمریکا و ایران [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 55-84]
 • بهنام، سعید کتمان علم بحثی در امنیت ملی و جریان آزاد اطلاعات [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 125-154]
 • بورمبرگ، دانیل‌ ‌ آیا ابهام‌ در روابط‌ ایران‌ و آمریکا پایان‌ می‌یابد؟ [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 721-727]
 • بووآی‌، نورمن‌ نافرمانی‌ مدنی‌؛ تأملی‌ در رابطه‌ قانون‌ و نظم‌ [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 160-175]
 • بیات، کاوه تحول دیدگاه تاریخی ایرانیان نسبت به مسائل قومی [دوره 1، پیش شماره 1، 1377، صفحه 39-48]
 • بی‌. تاکر، جاناتان‌ سلاح های‌ بیولوژیک‌ و امنیت‌ ملی‌ [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 475-488]
 • بی‌. زوزا، لئونارد منافع‌ حیاتی‌ و کسری‌ بودجه‌:بررسی‌ وضعیت‌ کمک‌های‌ خارجی‌ آمریکا پس‌ از 11 سپتامبر [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 759-769]
 • بی.کاپشتاین، اتان توسعه اقتصادی و امنیّت ملی [دوره 1، پیش شماره 2، 1377، صفحه 235-252]
 • بین، میشل‌ ‌ فرار مغزها و توسعه‌ اقتصادی‌ نظریه‌ و شواهد [دوره 4، شماره 14، 1380، صفحه 611-628]

پ

 • پتی‌فورد، لیود نظریه انتقادی و فرانوگرایی: چالش‌ها [دوره 8، شماره 27، 1384، صفحه 135-157]
 • پرتو، امین تأثیر انقلاب و ناآرامی در کشورهای عربی بر امنیت اسرائیل: نظرگاهی درونی [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 169-186]
 • پرتو، امین توسعه فن‌آوری نظامی به مثابه اصلی‌ترین پاسخ به تهدیدات امنیت ملی: مورد اسرائیل [دوره 16، شماره 60، 1392، صفحه 153-170]
 • پرتو، امین دگرگونی و نظریه سیاسی: آیا تغییر نظام سیاسی نیازی به نظریه سیاسی دارد؟ [دوره 18، شماره 68، 1394، صفحه 37-55]
 • پرتو، امین راهبرد کلان آمریکا در دوره ترامپ: درس‏‌هایی برای ایران (یادداشت راهبردی) [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 213-222]
 • پسندیده، سمیه همکاری‌های امنیتی ایران و روسیه؛ زمینه‌ها و چشم‌انداز [دوره 17، شماره 63، 1393، صفحه 155-174]
 • پورآخوندی، نادر جامعه‌پذیری دولت در نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 135-170]
 • پورآخوندی، نادر نهادهای بین ‏المللی و جامعه ‏پذیری دولت‌ها‌ (مطالعه موردی گروه ویژه اقدام مالی) [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 283-310]
 • پورآخوندی‌، نادر آیا ابهام‌ در روابط‌ ایران‌ و آمریکا پایان‌ می‌یابد؟ [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 721-727]
 • پوراحمدی، حسین مبانی استراتژیک اصلاح سیاستهای توسعه اقتصادی و اولویت‌های دولت در ایران [دوره 8، شماره 30، 1384، صفحه 789-815]
 • پوراحمدی، حسین تغییرات سیاست خارجی آمریکا و تحولات خاورمیانه [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 103-128]
 • پورسعید، فرزاد بررسی مقایسه‏ای انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر [دوره 14، شماره 52، 1390، صفحه 159-198]
 • پورسعید، فرزاد مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 29-54]
 • پورسعید، فرزاد برآورد استراتژیک عراق آینده [دوره 13، شماره 47، 1389، صفحه 177-212]
 • پورسعید، فرزاد تحول تروریسم در روابط بین‏ الملل [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 145-170]
 • پورسعید، فرزاد بازتولید گفتمانی؛ راهبرد استقرار امنیت نرم در جامعه ایرانی [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 135-163]
 • پورسعید، فرزاد امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 545-571]
 • پورسعید، فرزاد امکان و امتناع انقلاب رنگی در جامعه ایرانی [دوره 11، شماره 39، 1387، صفحه 99-134]
 • پورسعید، فرزاد ساختار و روند تصمیم‏گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: تحلیل متون آموزشی و پژوهشی [دوره 11، شماره 40، 1387، صفحه 313-348]
 • پورسعید، فرزاد گوناگونی و انسجام ملی در جامعه ایرانی [دوره 10، شماره 35، 1386، صفحه 33-60]
 • پورسعید، فرزاد تروریسم نوین و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1385، صفحه 821-856]
 • پورسعید، فرزاد سیاست خارجی ایالات متحده و آینده دموکراسی در ایران* [دوره 8، شماره 29، 1384، صفحه 563-584]
 • پورسعید، فرزاد فرآیند مشروعیت‌یابی در نظام جمهوری اسلامی [دوره 7، شماره 26، 1383، صفحه 719-745]
 • پورسعید، فرزاد فراگیری و پایداری؛ اصول راهنمای تحقق عدالت اجتماعی در ایران 1404 ه. شمسی [دوره 9، شماره 32، 1385، صفحه 319-354]
 • پورسعید، فرزاد برابری مدنی و تکوین پویش ملت‌سازی در ایران [دوره 6، شماره 19، 1382، صفحه 103-117]
 • پورسعید، فرزاد عراق جدید و تهدید منزلت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 20، 1382، صفحه 429-453]
 • پورسعید، فرزاد 11 سپتامبر و تحول‌ مفهوم‌ منافع‌ ملی‌: گذار از منافع‌ ملی‌ به‌ منفعت‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌: [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 693-710]
 • پورسعید، فرزاد امنیت‌زدایی‌ از دولت‌ اغتصابی‌؛ تأملی‌ در قابلیتهای‌ فقه‌ امامی‌ [دوره 5، شماره 15، 1381، صفحه 75-92]
 • پورسعید، فرزاد امام خمینی(ره) و مدیریت نرم دفاع ملی؛ مطالعه موردی جنگ تحمیلی [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 7-30]
 • پورسعید، فرزاد (( یادداشت راهبردی)) گذار از «دابق» به «رومیه»؛ چرخش گفتمانی داعش از «خلافت» به «جهاد» [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 159-168]
 • پورسعید، فرزاد ضد تروریسم نوین [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 143-178]
 • پورسعید، فرزاد (یادداشت راهبردی) عدالت منطقه‏ ای در چشم ‏انداز 1404 [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 187-196]
 • پورسعید، فرزاد دولت ترامپ و شوروی‌سازی جمهوری اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 57-102]
 • پورسعید، فرزاد ( یادداشت راهبردی) امنیت به مثابه «مملکت‌‏داری معطوف به آسایش»؛تأملی بر رساله قاجاری «راه نجات» [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 213-219]
 • پورسعید، فرزاد گفتمان «هویت‏ مبنا»؛ مبنای حکم‏رانی امنیتی خوب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 39-57]
 • پورسعید، فرزاد نسبت مفهومی فرهنگ و امنیت: جستاری در چیستی «امنیت فرهنگی» [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 177-215]
 • پورعزت، علی‏ اصغر مروری بر پیش‌ران‌ها و پس‌ران‌های فساد در سازمان‌ها با استفاده از روش فراترکیب [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 33-56]
 • پورمنافی، ابوالفضل مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و کشور ترکیه [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 151-167]
 • پویافر، محمدرضا تحولات ‏دین‏داری و بعد اجتماعی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 31-64]
 • پیش‏ رباط، صالح رضایی دسترسی آژانس به مراکز نظامی از منظر حقوق بین‏ الملل (با تأکید بر برجام) [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 65-84]
 • پیشگاهی‌فرد، زهرا پیامدهای راهبردی تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در بحرین [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 205-228]
 • پی‌. کادلک‌، رابرت‌ سلاح های‌ بیولوژیک‌ و امنیت‌ ملی‌ [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 475-488]

ت

 • تاجیک، کاظم محرمانگی در دیپلماسی؛ تحولات و چشم انداز [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 165-192]
 • تاجیک، کاظم دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 111-135]
 • تاجیک، محمدرضا انتظام‌ در پراکندگی‌ : بحثی‌ در امنیت‌ ملی‌ ایران‌ [دوره 1، پیش شماره 2، 1377، صفحه 117-128]
 • تاجیک، محمدرضا دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 63-86]
 • تاجیک‌، محمدرضا فرآیند جهانی‌ شدن‌ و فراگشت‌ جامعه‌ ایرانی‌ [دوره 4، شماره 13، 1380، صفحه 305-328]
 • تجری، سعید جنبش‌های اعتراضی و آینده رژیم نئوپاتریمونیال عربستان سعودی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 157-188]
 • تخشید، محمدرضا شبکه‌های ذهن و قدرت رسانه‌ها در بازنمایی غیر واقعی برنامه هسته‌ای ایران [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 67-102]
 • تخشید، محمدرضا همگرایی و واگرایی فراآتلانتیکی در امنیتی‏ سازی جمهوری اسلامی ایران؛ روندها و الگوها [دوره 21، شماره 79، 1397، صفحه 121-144]
 • ترابی، قاسم فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران: زمینه‏های ایجابی، شاخص‏های اساسی [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 135-162]
 • ترابی، قاسم تکامل راهبرد ناتو در قبال جنگ سایبری؛ دلایل، ابعاد و مؤلفه‏ها [دوره 18، شماره 67، 1394، صفحه 133-158]
 • ترابی، قاسم ارزیابی «راهبرد نیروی نظامی اسرائیل» (یادداشت راهبردی) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 159-166]
 • ترابی، قاسم چالش‏‌ها و آسیب‏‌پذیری‏‌های جمهوری اسلامی ایران در فضای سایبر (یادداشت راهبردی) [دوره 21، شماره 79، 1397، صفحه 173-178]
 • ترابی، قاسم ضرورت‏ها و الزامات تدوین راهبرد سایبری کارآمد (یادداشت راهبردی) [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 185-193]
 • تراهی، سیدمحمد علل تغییر در فرایندهای امنیت ملی «تصمیم‏گیری‏های کارتر، ریگان و بوش در مورد کنترل تسلیحات نظامی»* [دوره 6، شماره 20، 1382، صفحه 477-495]
 • تقی ‏پوریانی گیلانی، یوسف مروری بر پیش‌ران‌ها و پس‌ران‌های فساد در سازمان‌ها با استفاده از روش فراترکیب [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 33-56]
 • تقی‏لو، فرامرز امنیت و پیشاارزش‏های آن در اندیشه سیاسی اسلام [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 35-62]
 • تقی‏لو، فرامرز شکاف شیعی – سنّی در اسلام سیاسی و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1386، صفحه 529-546]
 • تقی‌لو، فرامرز بررسی رابطة سرمایة اجتماعی با امنیت اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1385، صفحه 239-258]
 • تقی لو، فرامرز تنوع قومی، سیاست چندفرهنگی و الگوی شهروندی: بررسی موردی ایران معاصر [دوره 10، شماره 35، 1386، صفحه 9-31]
 • تمنا، فرامرز تحول مفهوم کنش‏گر در روابط بین‌الملل [دوره 10، شماره 38، 1386، صفحه 751-784]
 • توانگررنجبر، محمد فهم پدیده سوت‏ زنی با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 154-187]
 • توسلی رکن‏ آبادی، مجید سنت‏گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 35-62]
 • تیلر، چارلز ایجاد جامعه مدنی [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 145-158]

ث

 • ثمودی پیله رود، علیرضا جنگ هیبریدی روسیه در کشورهای اروپایی؛ چرایی و چگونگی [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 173-204]
 • ثناقربانی، جلال تغییر یا تداوم چرخه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با تهدیدات امنیت ملی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 89-120]

ج

 • جان‏پرور، محسن بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف‏ها و منازعات سرزمینی [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 55-78]
 • جان‏ نثار ملکوتی، حمید عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 143-170]
 • جعفرزاده، مجتبی تبیین چشم‌انداز پذیرش «کنواسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» از منظر امنیت فرهنگی برای جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، سیده منیژه نقش مسئولیت حمایت در تضمین امنیت انسانی [دوره 18، شماره 68، 1394، صفحه 85-102]
 • جعفری، محمد تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 101-134]
 • جلالی، رضا تأثیر احساس محرومیت نسبی بر گرایش برخی از ساکنان غرب کشور به داعش [دوره 23، شماره 87، 1399، صفحه 33-60]
 • جمشیدی، محمد نظام‏های بین‏ المللی تک‏ قدرت‏ محور: تک‏ قطبی، هژمونی، امپراتوری [دوره 10، شماره 38، 1386، صفحه 785-806]
 • جمشیدی، محمد تحریم؛ ابزار آمریکا برای تغییر محاسبه هسته‌ای ایران [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 119-156]
 • جمشیدی، محمد علل تحول جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در قرن 21 [دوره 22، شماره 83، 1398، صفحه 167-188]
 • جمشیدی، محمدحسین عربستان سعودی و بازدارندگی شبکه‏ ای علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 135-160]
 • جهان‏بین، داریوش فرهنگ، وفاق اجتماعی و خشونت [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 87-108]
 • جهان بین، سید عبادالله ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 63-88]
 • جهان خواه، عادل بیداری اسلامی و تغییر رژیم‌های عربی؛ عوامل و زمینه‌ها [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 59-78]
 • جهانیان، شهاب بررسی مقایسه‏ ای استراتژی‌های امنیت ملی آمریکا در قرن بیست‌و‌یکم [دوره 23، شماره 87، 1399، صفحه 115-152]
 • جوانپور، عزیز جنبش‏های انقلابی عربی؛ چشم‏اندازها و چالش‏های الگوی نوین دولت [دوره 14، شماره 52، 1390، صفحه 79-110]
 • جواهری، مهدی مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و کشور ترکیه [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 151-167]
 • جی بدی، توماس تعریف تروریسم بین‏ المللی: نگرش عملی [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 247-268]
 • جی‌. مانکن‌، توماس‌ جنگ‌ و فرهنگ‌ در عصر اطلاعات‌ [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 463-473]

چ

 • چگنی‌زاده، غلامعلی جامعه‌پذیری دولت در نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 135-170]
 • چنگیزی اردهائی، اسماعیل نقش مراجع و روحانیون ایرانی مقیم عراق در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر (1304-1320) [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 227-270]
 • چهرآزاد، سعید بازْساختاربندیِ نظریات روابط بین‌الملل در عصر هوش مصنوعی [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 83-107]

ح

 • حاتم‏ زاده، عزیزالله همگرایی و واگرایی فراآتلانتیکی در امنیتی‏ سازی جمهوری اسلامی ایران؛ روندها و الگوها [دوره 21، شماره 79، 1397، صفحه 121-144]
 • حاتم‌زاده، عزیزاله روابط فراآتلانتیک پس از برگزیت و ترامپ؛ پیامد‌ها برای ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 161-184]
 • حاتم زاده، عزیزالله مدیریت تصویر بین ‏المللی جمهوری اسلامی ایران: آسیب‌شناسی و توصیه‌ها [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 249-281]
 • حاتمی، عباس الگوی آونگی: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ‏ایران [دوره 13، شماره 48، 1389، صفحه 5-32]
 • حاتمی، عباس دولت در پیرامون و پیرامون در دولت؛ سندروم‌های در هم‌تنیدگی اقتصاد، سیاست و اجتماع [دوره 17، شماره 63، 1393، صفحه 7-36]
 • حاتمی، محمدرضا همه‏ پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 85-112]
 • حاجیانی، ابراهیم هشداردهی: کارکرد تحلیل‌ اطلاعاتی در پیش‏گیری از غافل‏گیری [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 103-126]
 • حاجیانی، ابراهیم جرایم سازمان‌یافته؛ مفهوم، مدل‌ها و تأثیرات آن بر ثبات سیاسی [دوره 8، شماره 29، 1384، صفحه 487-512]
 • حاجیانی، ابراهیم بررسی جامعه‌شناختی فرقه‌گرایی مذهبی و تأثیر آن بر نظم و ثبات سیاسی [دوره 7، شماره 24، 1383، صفحه 233-253]
 • حاجیانی، ابراهیم چارچوب روش‏شناختی برای پژوهش‏‏های محیط‏شناختی [دوره 18، شماره 68، 1394، صفحه 7-36]
 • حاجیانی، ابراهیم چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 103-128]
 • حاجی‏ یوسفی، امیرمحمد دولت و توسعه اقتصادی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 179-206]
 • حاجی‏ یوسفی، امیرمحمد استقلال‏ نسبی‏ دولت یا جامعه مدنی در ج.ا.ا. [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 69-94]
 • حاجی‏ یوسفی، امیرمحمد شناخت حوادث 2011 خاورمیانه در قالب مبانی مفهومی-نظری [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 7-36]
 • حاجی یوسفی، امیرمحمد راهبرد امنیتی آلمان در غرب آسیا و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 79، 1397، صفحه 93-120]
 • حبیب‌اللهی، مهدی انتفاضه و اعراب48: نگاهی به چالش اجتماعی ـ سیاسی موجود در برابردولت اسرائیل [دوره 8، شماره 30، 1384، صفحه 833-860]
 • حبیب نژاد، سید احمد چالش‏ های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 87، 1399، صفحه 7-32]
 • حبیبی مظاهری، محمود یک ملت، چند صدا (تحدید اصل رقابت سیاسی در سیاست خارجی امریکا) [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 199-173]
 • حجاریان، عفیفه اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران [دوره 16، شماره 60، 1392، صفحه 91-124]
 • حجازی، امین تأثیر فرهنگ راهبردی بر تصمیم‏ گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 71-104]
 • حسنی، فاطمه فناوری زنجیره قالب‌ها‌ و مسئله‌ مشروعیت دولت‌ مدرن [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 147-186]
 • حسنی، فاطمه فناوری زنجیره قالب‌ها، کارآمدی دولت و مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 29-67]
 • حسینی، حسن نظم نوین جهانی در قرن 21؛ دموکراسی‌های غیرلیبرال یا لیبرال دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 8، شماره 28، 1384، صفحه 359-377]
 • حسینی، سیدسردار طالبان؛تهدیدی بر امنیتی ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 244-268]
 • حسینی، سید محمدرضا موانع فرهنگی توسعه در ایران [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 95-112]
 • حسینی، محمود چشم‌انداز قدرت نرم هند؛ فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 199-228]
 • حسینی فائق، سید محمدمهدی بنیادگرایی یهودی و جایگاه آن در ساختار سیاسی اسرائیل [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 119-142]
 • حق‌پناه، جعفر مشارکت بریتانیا و ایالات متحده در افغانستان پس از 11 سپتامبر و دلایل ناکامی آن [دوره 16، شماره 60، 1392، صفحه 171-196]
 • حق‌پناه‌، جعفر قاچاق‌ موادمخدر و تأثیر آن‌ بر امنیت‌ملی‌ ج‌.ا.ایران‌ [دوره 1، پیش شماره 2، 1377، صفحه 143-171]
 • حق‏ پناه، جعفر پیامدهای امنیتی بازداشت رهبر کردهای ترکیه در مناطق کردنشین ایران [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 185-200]
 • حق‏ پناه، جعفر جامعه مدنی وقومیتها در ج.ا.ا. [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 129-144]
 • حق پناه، جعفر اپوزیسیون و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 83-98]
 • حنفی، حسن ما و آمریکا: درآمدی فلسفی بر شناخت غرب [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 29-42]
 • حیدری، بهاره نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 155-178]
 • حیدری، فاطمه انقلاب اسلامی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در مردم‌سالاری دینی [دوره 17، شماره 64، 1393، صفحه 119-150]
 • حیدری، مهدی درآمدی بر مدل برآورد احتمال خیانت به کشور [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 29-51]
 • حیدری، ناصرالدین مدل تصمیم‌گیری شهودی چندوجهی و برنامه هسته‌ای و موشکی ایران؛ با تمرکز بر قطعنامه 1929 [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 157-186]
 • حیدری، ناصرالدین اثرات تهدیدزای گسترش سپر دفاع موشکی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 101-134]

خ

 • خانی، حسین مؤلفه‏ های نظری «اقتدار ملی» در سیاست خارجی اسلامی، با تأکید بر اندیشه‏های امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 149-169]
 • خداداد شهری، نیره تحلیل استنادی و محتوایی مقالات فصلنامه مطالعات راهبردی (شماره‌های 46- 62) [دوره 17، شماره 63، 1393، صفحه 175-176]
 • خزایی، یعقوب خاطره و امنیت ملی: کارویژه ‏های امنیتی انتشار خاطرات زندانیان سیاسی دوره پهلوی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 56-71]
 • خسروی، علیرضا سیاست‏زدگی اطلاعات: از بی‏هویتی سازمان اطلاعاتی تا ناکامی نظام سیاسی [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 69-102]
 • خسروی، علیرضا رابطه متقابل هویت سیاسی جمهوری اسلامی ایران و آمریکای دشمن [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 55-74]
 • خسروی، علیرضا استقلال‏ خواهی کردی در عراق: تحلیل ساختاری و سناریوها [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 185-212]
 • خسروی، علیرضا بازنمایی درون‌گفتمانی کارآمدی جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 53-81]
 • خسروی، علیرضا اهداف مرجع امنیت و بازسازی حکمرانی امنیت ملی در گفتمان انقلاب اسلامی [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 65-99]
 • خسروی، غلامرضا مؤلفه‏ های داخلی پایدار و مؤثر بر سیاست خارجی عراق جدید [دوره 13، شماره 47، 1389، صفحه 59-94]
 • خسروی، غلامرضا درآمدی بر بنیادگرایی اسلامی [دوره 9، شماره 31، 1385، صفحه 121-143]
 • خضری، محمد دورنمای محیط کسب و کار در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور [دوره 13، شماره 48، 1389، صفحه 89-112]
 • خضری، محمد بیماری هلندی و ضرورت استفاده درست از درآمدهای نفتی [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 67-82]
 • خضری، محمد بررسی آثار بحران مالی در اقتصاد آمریکا بر اقتصاد ایران [دوره 12، شماره 43، 1388، صفحه 65-82]
 • خضری، محمد آسیب‏ شناسی روش‏های مبارزه با فساد اداری در ایران [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 813-826]
 • خضری، محمد دولت و سرمایه اجتماعی [دوره 9، شماره 31، 1385، صفحه 31-52]
 • خضری، محمد تحلیل نهادی فساد اداری [دوره 8، شماره 29، 1384، صفحه 513-530]
 • خضری، محمد بودجه‌ریزی عملیاتی و مقبولیت دولت [دوره 9، شماره 32، 1385، صفحه 297-318]
 • خضری، محمد پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 159-186]
 • خضری‌، محمد دلایل‌ و پیامدهای‌ اقتصادی‌ فرار مغزها [دوره 4، شماره 14، 1380، صفحه 547-572]
 • خضری‌، محمد جهانی‌ شدن‌ اقتصاد؛ تهدید یا فرصت‌؟ [دوره 4، شماره 13، 1380، صفحه 329-350]
 • خلیل‏پور رکن‏آبادی، علی چندجانبه¬گرایی و روابط فراآتلانتیک در افغانستان [دوره 14، شماره 51، 1390، صفحه 175-200]
 • خلیلی، ابراهیم اطلاعات سیاسی ‏شده و سیاسی‏ شدن اطلاعات؛ تفاوت‏ ها و پیامد‏‏ها [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 123-178]
 • خلیلی، رضا نظارت بر اطلاعات در نظام‏های مردم‏سالار: در جستجوی چارچوبی تحلیلی [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 69-102]
 • خلیلی، رضا مطالعات امنیتی غربی؛ محدودیت‏های تبیین و الزامات تغییر [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 47-80]
 • خلیلی، رضا مطالعات امنیتی ایرانی؛ امکان‏سنجی پیدایش نظری و تکوین مفهومی [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 779-811]
 • خلیلی، رضا امنیت و آزادی؛ در جستجوی نگرشی معطوف به توسعه پایدار [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 495-525]
 • خلیلی، رضا تبیین تحولات امنیتی جمهوری اسلامی ایران؛ در جستجوی چارچوبی تحلیلی [دوره 11، شماره 40، 1387، صفحه 377-411]
 • خلیلی، رضا نظام امنیتی؛ چارچوبی بدیل برای مطالعه سیاست مقایسه‏ای [دوره 11، شماره 39، 1387، صفحه 5-41]
 • خلیلی، رضا تبارشناسی مطالعات امنیتی در ایران [دوره 10، شماره 36، 1386، صفحه 279-326]
 • خلیلی، رضا ایدئولوژی و استراتژی؛ نسبت‌سنجی مفهومی نگرش ایدئولوژیک و تفکر استراتژیک [دوره 9، شماره 34، 1385، صفحه 759-789]
 • خلیلی، رضا تبارشناسی مطالعات امنیتی [دوره 9، شماره 33، 1385، صفحه 463-491]
 • خلیلی، رضا امنیت، سیاست و استراتژی؛ تقارن تحول تاریخی ـ گفتمانی [دوره 8، شماره 30، 1384، صفحه 739-765]
 • خلیلی، رضا تحول تاریخی ـ گفتمانی مفهوم امنیت [دوره 7، شماره 23، 1383، صفحه 7-29]
 • خلیلی، رضا دکترین، سیاست و استراتژی؛ نسبت‏ سنجی نظری و مفهومی [دوره 10، شماره 37، 1386، صفحه 423-450]
 • خلیلی، رضا مهاجرت‌ نخبگان‌: پدیده‌ ای‌ اجتماعی‌ یا موضوع‌ امنیت‌ ملی [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 411-423]
 • خلیلی، رضا هویت استراتژیک: چارچوبی نوین برای مطالعه‏‏ سیاست‏های هسته‏ای [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 193-226]
 • خلیلی، رضا تحول تاریخی-گفتمانی مفهوم استراتژی [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 109-142]
 • خلیلی، رضا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چشم‏انداز برنامه هسته‏ ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 63، 1393، صفحه 121-154]
 • خلیلی، رضا تبارشناسی مطالعات استراتژیک در ایران [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 71-100]
 • خلیلی، رضا تأثیر شکاف‏های اجتماعی بر امنیت ملی ایران؛ در جستجوی چارچوبی تحلیلی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 49-88]
 • خلیلی، رضا پیامدهای منطقه‏ ای و بین‏ المللی برجام؛ رویکردی استراتژیک [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 131-158]
 • خلیلی، رضا فرهنگ استراتژیک عربستان سعودی [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 83-106]
 • خلیلی، رضا امنیت و توسعه؛ رویکردی ژئوپلیتیکی به توسعه و توازن در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 129-158]
 • خلیلی، رضا تأثیر برجام بر جایگاه راهبردی ایران در نظام بین ‏الملل [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 105-134]
 • خلیلی، رضا چارچوبی برای سنجش عوامل و زمینه‏‌های گرایش به گروه‎های تروریستی [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 7-32]
 • خلیلی، رضا تحول گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 7-48]
 • خلیلی، رضا سیاست هویت، آموزش و پرورش و امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 39-70]
 • خلیلی، رضا مسائل و چالش‌های حکمرانی محلی در استان تهران [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 125-154]
 • خلیلی‌، رضا مهاجرت‌ نخبگان‌ در عصر اطلاعات‌ بازاندیشی‌ در فرصتها، تهدیدها و راهکارها [دوره 4، شماره 14، 1380، صفحه 573-594]
 • خلیلی‌پور رکن‌آبادی، علی تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی [دوره 15، شماره 56، 1391، صفحه 167-196]
 • خواجه‏ سروی، غلامرضا بحرانهای توسعه سیاسی [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 233-244]
 • خورسندی، مرتضی تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 115-138]
 • خیری، مصطفی تأثیر روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 137-158]

د

 • دال، رابرت‌ برابری در برابر نابرابری [دوره 6، شماره 19، 1382، صفحه 77-102]
 • دانش‏ بختیاری، محمدقاسم تحولات افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 283-291]
 • داودی، علیرضا آسیب‌شناسی تغییر مذهب در استان خوزستان [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 155-180]
 • داوودی، احسان تحول کارکردمحور در ساختار مؤسسات پژوهشی نهادهای اطلاعاتی [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 99-121]
 • دای، تامس‏ مدل‌های تحلیل سیاست‏گذاری عمومی [دوره 11، شماره 39، 1387، صفحه 43-74]
 • درویشی، فرهاد ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 55-82]
 • درویشی سه‏ تلانی، فرهاد چشم‎انداز راهبرد آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 43-70]
 • دژکام، محمد تحلیل بازیگرمحور آینده عراق متناسب با تمایلات خارجی اعضای بیت شیعی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • دست ‏افشان، سلمان چارچوبی برای سنجش عوامل و زمینه‏‌های گرایش به گروه‎های تروریستی [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 7-32]
 • دستمالی، محمدعلی ((یادداشت راهبردی)) ترکیه و چالش کُردی [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 171-176]
 • دشتی، محمدتقی فراتحلیل روند دین‌داری ایرانیان در دهه گذشته و پیامدهای امنیتی آن [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 33-72]
 • دلاوری، ابوالفضل فراتحلیل پژوهش‏های سیاسی مبتنی بر رهیافت گفتمانی در ایران [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 7-42]
 • دلفروز، محمدتقی دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران* [دوره 6، شماره 19، 1382، صفحه 119-141]
 • دلیلی، شهاب عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 61-92]
 • دهدشتی، عادل تهدیدهای نوین و گذار به حکم‌رانی راهبردی؛ با نگاه به جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 87-106]
 • دهشیار، حسین‌ 11 سپتامبر، ساختار نظام‌ بین‌الملل‌ و هژمونی‌ آمریکا [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 729-738]
 • دهشیری، محمدرضا هرمنوتیک رهایی‏ بخش؛ راه برون ‏رفت از منازعات ایران و غرب در عصر جهانی ‏شدن [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 33-54]
 • دهقانی، سیدجلال‌الدین طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 25، 1383، صفحه 475-500]
 • دهقانی فیروز آبادی، سید جلال بازْساختاربندیِ نظریات روابط بین‌الملل در عصر هوش مصنوعی [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 83-107]
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال فناوری‏های قدرت در جنگ نرم [دوره 14، شماره 51، 1390، صفحه 5-30]
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی دوران اصول‌گرایی [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 149-180]
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 7-42]
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال گفتمان هسته‌ای دولت یازدهم [دوره 17، شماره 63، 1393، صفحه 87-120]
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 225-252]
 • دهقانی فیروزآبادی، سید جلال مبانی فرانظری کردارگرایی در روابط بین‏ الملل [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 189-220]
 • دوکایر، فردریک‌ فرار مغزها و توسعه‌ اقتصادی‌ نظریه‌ و شواهد [دوره 4، شماره 14، 1380، صفحه 611-628]
 • دیباج، سیدموسی درآمدی بر مبانی نظری «ضد ـ دولت» [دوره 7، شماره 25، 1383، صفحه 453-474]
 • دیباج‌، موسی‌ بنیادهای‌ فلسفی‌ «ضددولت‌» و پدیدة‌ سپتامبر [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 655-670]
 • دیپ سینگ، رایج نقاط جدید استراتژیک در در اروپا: تحولات و راهبردها [دوره 23، شماره 87، 1399، صفحه 153-178]
 • دی. ساکس، جفری اهمیت‌ استراتژیک‌ نابرابری‌ جهانی [دوره 6، شماره 19، 1382، صفحه 165-181]

ذ

 • ذاکریان، مهدی واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر [دوره 18، شماره 67، 1394، صفحه 69-96]
 • ذاکریان امیری، مهدی دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 111-135]
 • ذاکریان امیری، مهدی مطالعه و تبیین اهداف و استراتژی‏ های عربستان در بحران یمن بر اساس مدل مکعب بحران چارلز هرمان [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 283-315]
 • ذاکری مهابادی، اسماعیل شناسایی و تحلیل جایگاه کنش‏ گران در شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده‌رود؛ با تأکید بر محدوده جغرافیای استان اصفهان [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 7-33]

ر

 • راپوپورت‌، هیلل‌ فرار مغزها و توسعه‌ اقتصادی‌ نظریه‌ و شواهد [دوره 4، شماره 14، 1380، صفحه 611-628]
 • رادفر، فیروزه سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 225-252]
 • رادفر، فیروزه مبانی فرانظری کردارگرایی در روابط بین‏ الملل [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 189-220]
 • رازنهان، محمد حسن نقش مراجع و روحانیون ایرانی مقیم عراق در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر (1304-1320) [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 227-270]
 • راغفر، حسین امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 33-64]
 • راقب، امیر ظهور جامعۀ ریسک بازاری در ایرانِ پسا1400 و عوامل مؤثر بر آن [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 7-38]
 • ربیعی، حسین بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف‏ها و منازعات سرزمینی [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 55-78]
 • ربیعی، حسین تأثیر کم‌آبی جنوب غرب آسیا بر قلمروگستری هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 105-141]
 • ربیعی، زهره شناسایی عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان و فارغ‌التحصیلان [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 155-175]
 • رجایی، سید عباس تحلیل الگوهای فضایی- مکانی طبقه خلاق در شهرستان‌های ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 7-32]
 • رحمتی، رضا مدل امنیتی ‏سازی نوردیک: گذار محیط زیست از امر امنیتی به امر عادی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 123-150]
 • رحمتی‌پور، لیلا مطالعه مقایسه‌ای فرهنگ استراتژیک آمریکا و چین [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 197-236]
 • رحیمی، حسین نقش احزاب در توسعه سیاسی و امنیت ملی [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 127-146]
 • رحیمی، حمیدرضا فراتحلیل پژوهش‏های سیاسی مبتنی بر رهیافت گفتمانی در ایران [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 7-42]
 • رحیمی، علیرضا مردم‌سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته [دوره 17، شماره 64، 1393، صفحه 83-117]
 • رحیمی، علیرضا گفتمان امنیتی دولت‌های نهم و دهم به مثابه «گفتمان قبض و بسط انقلابی جدید» [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 31-66]
 • رحیمی، علیرضا انتخابات و امنیت ملی؛ از ثبات تا دگرگونی سیاسی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 7-39]
 • رحیمی، علیرضا استراتژی‏های ملت‏ سازی و توسعه ناموزون در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 65-102]
 • رحیمی، علیرضا گفتمان اعتدال و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (1392 تا 1396) [دوره 22، شماره 83، 1398، صفحه 33-72]
 • رحیمی، علیرضا دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 119-150]
 • رحیمی، علیرضا افلاطون و پرسمان امنیت [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 179-226]
 • رحیمی، علیرضا نظریه ارسطویی امنیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • رزاقی، محمدرضا چالش‏ های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 87، 1399، صفحه 7-32]
 • رسولی ثانی‏آبادی، الهام مبانی بیناذهنی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 51، 1390، صفحه 85-114]
 • رسولی ثانی‌آبادی، الهام ماهیت اتحادها در خاورمیانه؛ قدرت یا هویت؟ [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 171-196]
 • رسولی ثانی آبادی، الهام تحلیل نهادی دولت‌های ورشکسته در خاورمیانه [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 135-158]
 • رشیدیان، علیرضا مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 113-154]
 • رشیدی زاده، بهنام بررسی مبانی سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن در مکتب امنیتی متعالی اسلام [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 53-83]
 • رضائی، مسعود راهبرد دفاعی ایران از منظر آیت‌الله خامنه‎ای [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 7-34]
 • رضائی پیش رباط، صالح تأملی بر دستاوردهای حقوقی برجام [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 83-106]
 • رضانژاد، الهام هانس جی. مورگنتا و جنگ عراق: رئالیسم در مقابل نو محافظه‏ کاری [دوره 10، شماره 37، 1386، صفحه 591-604]
 • رضایی، سعید کارآمدی قضایی و امنیت ملی؛ پویایی اندیشه قضایی در برابر پایایی رویه قضایی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 93-120]
 • رضایی، علی اکبر جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت؛ ضرورت تحقق امنیت پایدار [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 33-56]
 • رضایی، علیرضا فرهنگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران: زمینه‏های ایجابی، شاخص‏های اساسی [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 135-162]
 • رضایی، مهدی حکمرانی امنیت ملی در پرتو نظریه قضایی‏ سازی سیاست: بهینه‏ سازی نقش قوۀ قضاییه در حکمرانی امنیت ملی [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 81-110]
 • رضایی، مهدی امتناع قضایی‌سازی امنیت ملی به مثابه دکترین مسئله سیاسی در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی اسکندری، داود تحول مفهوم دولت در نظریه‌های روابط بین‌الملل [دوره 8، شماره 27، 1384، صفحه 105-135]
 • رضایی پیش‏ رباط، صالح تأملی بر توسعه، تحول و چشم‏ انداز پادمان‏ های آژانس بین ‏المللی انرژی اتمی؛ با تأکید بر برجام [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 103-134]
 • رضایی پیش‌رباط، صالح حقوق بین‌الملل و عدم مشروعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 187-204]
 • رضایی جعفری، محسن هرمنوتیک رهایی‏ بخش؛ راه برون ‏رفت از منازعات ایران و غرب در عصر جهانی ‏شدن [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 33-54]
 • رنجبر، مقصود مفهوم امنیت در اندیشه سده‌های میانه [دوره 9، شماره 31، 1385، صفحه 73-98]
 • رنجبر، مقصود هویت ملی و مشروعیت سیاسی در ایران معاصر [دوره 6، شماره 21، 1382، صفحه 619-649]
 • رنجبر، مقصود جنگ و دولت های قوی؛ صلح و دولت های ضعیف؟ [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 217-246]
 • رند آمریکا، مؤسسه ناتو و امنیت دریای خزر: مأموریتی در دور دست؟ [دوره 3، شماره 9، 1379، صفحه 67-84]
 • ره‏پیک، سیامک منابع و شیوه‏های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 111-130]
 • ره‌پیک، حسن هدف و هدف‌گذاری در برنامه‌ریزی ملی و راهبردی [دوره 7، شماره 24، 1383، صفحه 217-232]
 • رهبر، عباسعلی انقلاب اسلامی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در مردم‌سالاری دینی [دوره 17، شماره 64، 1393، صفحه 119-150]
 • ره‌پیک‌، حسن‌ امنیت‌ ملی‌ و تـحدیـد حقوقی‌ آن‌ [دوره 1، پیش شماره 2، 1377، صفحه 129-142]
 • ره پیک، حسن حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه ها [دوره 3، شماره 9، 1379، صفحه 125-144]
 • رهنورد، حمید تروریسم، رسانه و افکار عمومی در آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1385، صفحه 901-934]
 • روحی دهبنه، مجید هنر نفوذ پنهان: استراتژی «قدرت تیز» چین در جهان [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 183-211]
 • رونقی، سیمین جامعه مدنی [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 159-182]
 • رونقی، محمدحسین تعیین وزن و رابطه بین شاخص‌های حکم‌رانی خوب در ایران [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 59-87]
 • رونقی، مرضیه تعیین وزن و رابطه بین شاخص‌های حکم‌رانی خوب در ایران [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 59-87]
 • روی، پل‌ معمای امنیت اجتماعی [دوره 6، شماره 21، 1382، صفحه 685-713]
 • ریحانی، علیرضا نقش سازمان‏ های اطلاعاتی در کشورداری: از کشف اسرار تا برساختن محیط [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 127-146]
 • ریحانی، علیرضا درهم ‏تنیدگی نهادی و حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 7-28]
 • ریحانی، علیرضا الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخله‏ اجرایی [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 37-65]
 • ریگی، حنیفه امنیتی سازی و چالش‏ های آب‏های فرامرزی در جنوب آسیا: مطالعه موردی پاکستان [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 135-158]

ز

 • زارعان، احمد ظرفیت اعمال خشونت گروه‌های سیاسی عراق و راهکارهای کنترل آن [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 265-282]
 • زارع زاده، رسول آسیب‌ها و چالش‌های امنیتی‌سازی مسائل داخلی؛ مطالعه موردی شبکه‌های اجتماعی مجازی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 7-32]
 • زارعشاهی، احمدعلی بی‏ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی؛و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 222-241]
 • زارعی، عیسی تحلیل استنادی و محتوایی مقالات فصلنامه مطالعات راهبردی (شماره‌های 46- 62) [دوره 17، شماره 63، 1393، صفحه 175-176]
 • زالی، نادر انتظام فضایی شبکه شهری و برنامه‏ریزی جمعیتی در افق 1400؛ مطالعه موردی آذربایجان [دوره 13، شماره 48، 1389، صفحه 59-89]
 • زالی، نادر آینده‌نگاری راهبردی و سیاست‏گذاری منطقه‏ای با رویکرد سناریونویسی [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 33-54]
 • زرقانی، هادی مهاجرت‌های بین‌المللی و امنیت ملی [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 7-26]
 • زرنشان، شهرام محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین‏ الملل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 137-154]
 • زمانی، سید قاسم نقش دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر: مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 243-261]
 • زمانی مقدم، افسانه چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 103-128]
 • زهرانی، مصطفی سیاست چین در مناقشه هسته‌ای ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 143-170]
 • زهرانی، مصطفی آمریکا و برنامه هسته‌ای ایران؛ استراتژی برچینش و ابزارهای آن [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 107-148]
 • زیت‌ شیک‌، آدام‌ آیا حادثه‌ 11 سپتامبر شرایط‌ مالی‌ جهان‌ را تغییر داد؟ [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 771-780]

س

 • ساداتی‏ نژاد، سید محمد مواضع کلامی شیعه در برابر تروریسم [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 7-26]
 • ساروخانی، باقر فناوری زنجیره قالب‌ها‌ و مسئله‌ مشروعیت دولت‌ مدرن [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 147-186]
 • ساسانیان، سعید ارزیابی تغییرات الگوی بازدارندگی حزب‌الله لبنان در برابر رژیم صهیونیستی [دوره 21، شماره 79، 1397، صفحه 41-68]
 • ساسانیان، سعید تحلیل بازیگرمحور آینده عراق متناسب با تمایلات خارجی اعضای بیت شیعی آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • سالارکیا، غلامرضا انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش‌ هستی‌شناختی اطلاعات [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 7-34]
 • سالارکیا، غلامرضا تحول مفهوم پنهان‌کاری: از ویژگی‌ هستی‌شناختی تا ابزاری برای فعالیت اطلاعاتی [دوره 15، شماره 56، 1391، صفحه 67-90]
 • سالارکیا، غلامرضا سیاست‌زدگی و کارآمدی در نظام اجرایی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 35-60]
 • سالارکیا، غلامرضا تاریخ ‏نگاری سازمان‏ های اطلاعاتی: از تقویت هویت ملی تا منبعی برای روایت تاریخ [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 101-121]
 • سام‌دلیری، کاظم سنجش محرومیت نسبی در نظریه تدرابرت‌گر [دوره 6، شماره 22، 1382، صفحه 813-829]
 • سانیار، میکائیل همه‏ پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 85-112]
 • سجادپور، سید محمد کاظم رقابت هسته‏ای هند و پاکستان و پیامدهای آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 227-258]
 • سجادپور، سید محمدکاظم اردوغانیسم و فهم سیاست خاورمیانه‏ ای ترکیه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 69-92]
 • سرخه دهی، فاطمه امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 33-64]
 • سردارآبادی، خلیل‌الله جهانی شدن و امنیت (ناامنی) [دوره 6، شماره 22، 1382، صفحه 895-919]
 • سرمست، بهرام انتظام فضایی شبکه شهری و برنامه‏ریزی جمعیتی در افق 1400؛ مطالعه موردی آذربایجان [دوره 13، شماره 48، 1389، صفحه 59-89]
 • سروریان، سید محمد کمال روابط سیاسی ـ نظامی و ثبات رژیم های عربی در منطقه [دوره 3، شماره 9، 1379، صفحه 195-214]
 • سروریان‌، سیدمحمدکمال‌ فرار مغزها و توسعه‌ اقتصادی‌ نظریه‌ و شواهد [دوره 4، شماره 14، 1380، صفحه 611-628]
 • سروستانی، عباس سیاست‏ های ضد تروریستی اتحادیه اروپا؛ روندها، کارآمدی و چشم ‏انداز [دوره 21، شماره 79، 1397، صفحه 145-172]
 • سعیدآبادی، محمدرضا برخورد فرهنگ (ارزیابی اهمیت جایگاه اندیشه‏ ها در پژوهش های مربوط به امنیت) [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 182-155]
 • سعیدی راد، آرش تحلیل نهادی دولت‌های ورشکسته در خاورمیانه [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 135-158]
 • سلطانی ‏نژاد، احمد نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 7-32]
 • سلطانی‏ نژاد، محمد علل و انگیزه‌های عملیات نظامی روسیه در سوریه ‌ [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 115-136]
 • سلطانی‌نژاد، احمد سیاست چین در مناقشه هسته‌ای ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 143-170]
 • سلطانی‌نژاد، احمد آمریکا و برنامه هسته‌ای ایران؛ استراتژی برچینش و ابزارهای آن [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 107-148]
 • سلیمانی، فاطمه نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 85-118]
 • سلیمانی، یاسر ‌ بررسی‌ تاریخی‌ زبان‌ و هویت‌ نژادی‌ در کردستان [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 145-158]
 • سلیمی، برهان حکم‏رانی حزب عدالت و توسعه و آینده شکاف‏های اجتماعی در ترکیه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 7-30]
 • سلیمی، حسین مطالعه مقایسه‌ای فرهنگ استراتژیک آمریکا و چین [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 197-236]
 • سلیمی، حسین تأثیر فرهنگ راهبردی بر تصمیم‏ گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 71-104]
 • سیاست‌ خارجی‌ آمریکا، مؤسسه‌ تحلیل‌ الگوهای‌ راهبردی‌ امریکا در شرایط‌ کنونی [دوره 5، شماره 15، 1381، صفحه 152-158]
 • سیدآبادی، ملوک چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 103-128]
 • سید امامی، کاووس یکپارچگی ملی و رشد هویت های قومی [دوره 1، پیش شماره 1، 1377، صفحه 7-18]
 • سی.دش، مایکل جنگ و دولت های قوی؛ صلح و دولت های ضعیف؟ [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 217-246]
 • سی.دَش، مایکل برخورد فرهنگ (ارزیابی اهمیت جایگاه اندیشه‏ ها در پژوهش های مربوط به امنیت) [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 182-155]
 • سیدنژاد، سیدباقر سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران [دوره 13، شماره 47، 1389، صفحه 95-122]
 • سی. ریلائی، هارولد کتمان علم بحثی در امنیت ملی و جریان آزاد اطلاعات [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 125-154]
 • سیمون‌، رابرت‌ نافرمانی‌ مدنی‌؛ تأملی‌ در رابطه‌ قانون‌ و نظم‌ [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 160-175]

ش

 • شاپوری، مهدی ابعاد و پیامدهای ژئوپلیتیک پرخطر ایران [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 163-192]
 • شاپوری، مهدی سیاست چین در مناقشه هسته‌ای ایران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 143-170]
 • شاپوری، مهدی آمریکا و برنامه هسته‌ای ایران؛ استراتژی برچینش و ابزارهای آن [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 107-148]
 • شاپوری، مهدی آمریکا و نظام بین‏الملل: از نظم تک‌قطبی تا نظم فراقطبی [دوره 18، شماره 68، 1394، صفحه 139-165]
 • شاپوری، مهدی توافق هسته‏ ای؛ برآوردی متن‏ محور [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 7-30]
 • شاپوری، مهدی نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 7-32]
 • شاپوری، مهدی هزینه ‏های اقتصادی تروریسم در غرب آسیا؛ بررسی تحلیلی [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 111-142]
 • شاپوری، مهدی دولت ترامپ و شوروی‌سازی جمهوری اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 57-102]
 • شاد، محمد خاستگاه هویتی تنش در روابط روسیه و آمریکا و تأثیر آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 121-156]
 • شاد، محمد رابطه دانش و قدرت در جنگ سرد؛ بررسی تجربه شبکه‌سازی روشنفکران توسط آمریکا [دوره 22، شماره 83، 1398، صفحه 123-166]
 • شاد، محمد تحول دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال جهان اسلام؛ از پیام‏ پایگی تا ارتباط‏ محوری [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 205-254]
 • شاکری، سیدرضا قدرت به مثابه امنیت؛ بازخوانی نظریه سیاسی مدرن [دوره 9، شماره 34، 1385، صفحه 737-758]
 • شاکری، سیدرضا مبانی‌ اسلامی‌ امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (از منظر قانون‌ اساسی‌) [دوره 5، شماره 15، 1381، صفحه 93-108]
 • شاکری، سیدرضا اهداف و برنامه‏ها: نقش زنان در سیاستهای جمعیتی ایران 1 [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 201-216]
 • شاکری، سیدرضا ریشه ‏های ناامنی در فلسفه سیاسی مدرن؛ بازسازی انتقادی ‏انسان‏ شناسی فلسفی توماس‏‏ هابز [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 227-248]
 • شاکری، عباس تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 101-134]
 • شاکری‌، سیدرضا نهادهای‌عمومی‌ و نقش‌ آنها در ثبات‌اجتماعی‌ کشور [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 409-422]
 • شامیری شکفتی، افشین نگرش نوین به امنیت و رویکرد امنیتی فراگیر چین [دوره 21، شماره 79، 1397، صفحه 69-92]
 • شاهنده، بهزاد نگرش نوین به امنیت و رویکرد امنیتی فراگیر چین [دوره 21، شماره 79، 1397، صفحه 69-92]
 • شجاعی‌زند، علیرضا صف‌بندی‌های سیاسی ـ اجتماعی در ایران [دوره 6، شماره 20، 1382، صفحه 405-439]
 • شرفی صدرآبادی، مهران سیاست خارجی و نبود اجماع‌ پایدار داخلی: تحلیل رمزگان عملیاتی برجام [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 175-224]
 • شریعتی فیض آبادی، مهدی جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی؛ دوگانه ورزش در عرصه بین‏الملل [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 205-224]
 • شفیعی، جمال جنبش‌های اجتماعی در ایران؛ زمینه‌ها و چالش‌ها [دوره 6، شماره 21، 1382، صفحه 643-662]
 • شفیعی، حسن قومیّت‌ و امنیّت‌ (تأثیر سیاستهای قومی رژیم پهلوی درپیدایش جنبش‏های قومی دسته جمعی در ایران) [دوره 1، پیش شماره 2، 1377، صفحه 207-234]
 • شفیعی، نوذر ارزیابی راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان [دوره 6، شماره 22، 1382، صفحه 827-851]
 • شفیعی، نوذر هویت در سازه‌انگاری و دیپلماسی عمومی؛ مطالعه موردی چین [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 149-182]
 • شفیعی‌فر، محمد الگوی نظری تحول انقلابی در ایران [دوره 8، شماره 29، 1384، صفحه 531-562]
 • شفیعی‌فر، محمد دموکراسی و عدالت اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 27، 1384، صفحه 49-79]
 • شفیعی سروستانی، اسماعیل دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 119-150]
 • شکری، مرتضی مدیریت تصویر بین ‏المللی جمهوری اسلامی ایران: آسیب‌شناسی و توصیه‌ها [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 249-281]
 • شکوری، ابوالفضل بنیادگرایی یهودی و جایگاه آن در ساختار سیاسی اسرائیل [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 119-142]
 • شکوه، حسن اقتصاد و دفاع ملی: چارچوبی برای مطالعه [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 93-120]
 • شکوه، حسن واگذاری بنگاه‌های دولتی و امنیت اقتصادی؛ چارچوبی برای مطالعه [دوره 16، شماره 60، 1392، صفحه 61-90]
 • شمس‌، مرتضی‌ تهدیدهای‌ نظامی‌،امنیتی‌ اسرائیل‌علیه‌ ج‌.ا.ایران‌ [دوره 1، پیش شماره 2، 1377، صفحه 171-194]
 • شمس لاهیجانی، علیرضا لیبی؛ آوردگاه «مسئولیت برای حمایت» [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 149-168]
 • شمسی، مراد تحلیل محتوای مقالات فصلنامه مطالعات راهبردی طی دوره شش ساله (1401-1396) [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 135-153]
 • شهبازی، نجفعلی شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 177-217]
 • شهریار، فاطمه شناخت حوادث 2011 خاورمیانه در قالب مبانی مفهومی-نظری [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 7-36]
 • شولت، یان‌آرت جهانی شدن و امنیت (ناامنی) [دوره 6، شماره 22، 1382، صفحه 895-919]
 • شیخ الاسلامی، عباس مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 113-154]

ص

 • صادقی، محمدهادی پیامدهای ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو بر اعمال حاکمیت و مسئولیت دولت‏ها [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 181-212]
 • صادقی، مسعود ایجاد جامعه مدنی [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 145-158]
 • صادقی جقه، سعید بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 89-118]
 • صادقی جقه، سعید سرمایه اجتماعی ایرانیان در آئینه مذاکرات هسته‏ ای و برجام [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 31-52]
 • صادقی جقه، سعید شفافیت، نظارت و کارآمدی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 7-34]
 • صادقی جقه، سعید سیاست ‏زدگی و حکمرانی امنیت ملی؛ روندها، الگوها و پیامدها [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 65-118]
 • صادقی جقه، سعید سیاست حافظه، خاطره جمعی و امنیت ملی [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 7-51]
 • صادقی زاده، سلمان تحول پارادایمی در معانی و دلالت ‏های مفهوم امنیت [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 7-29]
 • صادقی زاده، سلمان امنیت سوژه ‏مبنا؛ در مسیر نظریه‌ای جدید از امنیت [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 7-38]
 • صادقی عمروآبادی، بهروز شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 177-217]
 • صالح نیا، علی شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 89-126]
 • صالحی، مناسبات راهبردی امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی ایران (2011-2000) [دوره 14، شماره 51، 1390، صفحه 149-173]
 • صالحی، حمید بیداری اسلامی و تکوین نظم نوین منطقه‏ای در خاورمیانه [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 79-102]
 • صباغیان، علی امنیت انسانی و دفاع همه‌جانبه [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 89-118]
 • صباغیان، علی سیاست‏ های ضد تروریستی اتحادیه اروپا؛ روندها، کارآمدی و چشم ‏انداز [دوره 21، شماره 79، 1397، صفحه 145-172]
 • صداقتی، سهام کارآمدی قضایی و امنیت ملی؛ پویایی اندیشه قضایی در برابر پایایی رویه قضایی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 93-120]
 • صدرانیا، حسن ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 111-146]
 • صدرانیا، حسن شبکه مسائل راهبردی ایران و نقش عوامل ساختاری در شکل‌گیری آن‌ها [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 71-120]
 • صدری‌، هومن‌ جهت‌گیری‌ های‌ سیاست‌ خارجی‌ ایران‌ (1997ـ1975) [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 443-462]
 • صدوقی‌، مرادعلی‌ دفاعی‌ ـ امنیتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 711-720]
 • صدیق، میرابراهیم انقلاب سایبری و تحول در پدیدۀ جاسوسی [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 71-92]
 • صفری شالی، رضا بررسی رفتار رأی‏دهندگی ایرانیان در انتخابات مجلس شورای اسلامی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 119-138]
 • صفری شالی، رضا گفتمان عدالت دولت‏های پس از انقلاب در حوزه سلامت [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 89-114]
 • صلواتی، بهرام شناسایی عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان و فارغ‌التحصیلان [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 155-175]
 • صمدلی، فرزاد تأسیس پایگاه نظامی امریکا در آذربایجان و امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1379، صفحه 61-66]
 • صمدی، علی‏‌حسین ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 7-42]
 • صناعی، علی مدیریت تصویر بین ‏المللی جمهوری اسلامی ایران: آسیب‌شناسی و توصیه‌ها [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 249-281]
 • صیادزاده، علی اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران [دوره 16، شماره 60، 1392، صفحه 91-124]
 • صیادی، محمد ظهور جامعۀ ریسک بازاری در ایرانِ پسا1400 و عوامل مؤثر بر آن [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 7-38]

ض

 • ضیایی، سید یاسر ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 67، 1394، صفحه 43-68]

ط

 • طاهری، بهمن اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران [دوره 16، شماره 60، 1392، صفحه 91-124]
 • طاهری، محسن چالش‏ های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 87، 1399، صفحه 7-32]
 • طاهری خنکداری، محمد سنت‏گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 35-62]
 • طاهری خنکداری، محمد نهادهای بین ‏المللی و جامعه ‏پذیری دولت‌ها‌ (مطالعه موردی گروه ویژه اقدام مالی) [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 283-310]
 • طیب‌، علیرضا چرخش‌ به‌ سوی‌ پست‌ پوزیتویسم‌ [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 383-408]

ع

 • عابدی، محمد راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین‏ المللی دادگستری [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 135-164]
 • عابدینی، عبدالله مقایسه تحریم تسلیحاتی علیه ایران در قطعنامه 2231 و قطعنامه‌های پیش از آن [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 107-130]
 • عارف، محمدرضا فناوری زنجیره قالب‌ها‌ و مسئله‌ مشروعیت دولت‌ مدرن [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 147-186]
 • عارف، محمدرضا فناوری زنجیره قالب‌ها، کارآمدی دولت و مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 29-67]
 • عالی‏ پور، حسن نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 57-82]
 • عالی‏پور، حسن نسبیت مفهومی تروریسم از نگاه فقه [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 119-152]
 • عالی‏پور، حسن ماهیت حقوقی تروریسم؛ مطالعه موردی رویداد غزه [دوره 13، شماره 48، 1389، صفحه 171-201]
 • عالی‏پور، حسن بزه¬های سازمان‏ یافته، امنیت و پلیس [دوره 12، شماره 44، 1388، صفحه 73-105]
 • عالی‏پور، حسن امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی [دوره 12، شماره 43، 1388، صفحه 5-44]
 • عالی‏پور، حسن مدیریت حقوقی اجتماعات اعتراض ‏آمیز [دوره 10، شماره 36، 1386، صفحه 349-379]
 • عالی‏پور، حسن (( یادداشت راهبردی)) اهمیت روابط با «گروه ویژه اقدام مالی» در پسابرجام [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 163-166]
 • عالی‏پور، حسن کارآمدی قضایی و امنیت ملی؛ پویایی اندیشه قضایی در برابر پایایی رویه قضایی [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 93-120]
 • عالی‌پور، حسن تروریسم هسته‌ای [دوره 9، شماره 33، 1385، صفحه 579-606]
 • عالی‌پور، حسن پول‌شویی؛ تهدیدی علیه امنیت ملی [دوره 9، شماره 32، 1385، صفحه 355-395]
 • عالی‌پور، حسن امنیت ترابری دریایی و اقدامات تأمینی دریایی [دوره 18، شماره 68، 1394، صفحه 103-138]
 • عالی‌پور، حسن نظام حقوقی انتخابات و حق انتخاب در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 63-88]
 • عالی پور، حسن امنیت ملی و عدالت کیفری [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 57-88]
 • عالی پور، حسن مبانی حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 49-80]
 • عاملی رنانی، سعیدرضا تحول دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال جهان اسلام؛ از پیام‏ پایگی تا ارتباط‏ محوری [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 205-254]
 • عباس‏زاده، هادی سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار [دوره 14، شماره 51، 1390، صفحه 31-58]
 • عباسی، محمد نهادهای بین ‏المللی و جامعه ‏پذیری دولت‌ها‌ (مطالعه موردی گروه ویژه اقدام مالی) [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 283-310]
 • عبدالاحدی مقدم، علی اکبر فراتحلیل روند دین‌داری ایرانیان در دهه گذشته و پیامدهای امنیتی آن [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 33-72]
 • عبدالحسین‌زاده، شراره توسعه فن‌آوری نظامی به مثابه اصلی‌ترین پاسخ به تهدیدات امنیت ملی: مورد اسرائیل [دوره 16، شماره 60، 1392، صفحه 153-170]
 • عبدالله‏خانی، علی سه نسل ـ سه گفتمان در فرهنگ استراتژیک [دوره 10، شماره 36، 1386، صفحه 239-259]
 • عبداللهی سفیدان، حامد فراتحلیل روند دین‌داری ایرانیان در دهه گذشته و پیامدهای امنیتی آن [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 33-72]
 • عبدالملکی، روح‌الله مشارکت بریتانیا و ایالات متحده در افغانستان پس از 11 سپتامبر و دلایل ناکامی آن [دوره 16، شماره 60، 1392، صفحه 171-196]
 • عبداله خانی، علی بررسی و نقد نظریه امنیتی‌ساختن [دوره 9، شماره 33، 1385، صفحه 491-512]
 • عبدالهی ضیاءالدینی، مهدی الگو و فرایند کنش‏های سیاسی قومی در ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 7-30]
 • عبدالهی ضیاءالدینی، مهدی الگوی کارکردی شعام در حکمرانی امنیت ملی: اولویت نقش هدایتی و محدودیت مداخله‏ اجرایی [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 37-65]
 • عرف، جمال عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 53-89]
 • عرف، جمال مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم‌سالاری دینی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 41-62]
 • عزیزی‌، سیدمجتبی‌ سلاح های‌ بیولوژیک‌ و امنیت‌ ملی‌ [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 475-488]
 • عسگری، محمود درآمدی بر اقتصاد سیاسی امنیت ملی [دوره 7، شماره 23، 1383، صفحه 31-49]
 • عسگری، محمود رهیافتهای شناخت‌شناسی امنیت [دوره 6، شماره 20، 1382، صفحه 383-416]
 • عسگری‌، محمود نسبت‌ نوین‌ بین‌ منابع‌ آبی‌ و امنیت‌ ملی‌ [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 489-502]
 • عسگری‌، محمود نقد واسازانه‌ سیاست‌جغرافیایی‌وبازخوانی‌ ژئوپلیتیک‌ جمهوری‌اسلامی‌ایران‌ [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 84-109]
 • عطائی، مهدی گفتمان هسته‌ای دولت یازدهم [دوره 17، شماره 63، 1393، صفحه 87-120]
 • عطار، سعید تحلیل نهادی دولت‌های ورشکسته در خاورمیانه [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 135-158]
 • عطارزاده، مجتبی پویش امنیتی رشد جمعیت در ایران [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 63-86]
 • عطارزاده، مجتبی دگرپذیری سیاسی و منافع ملی: جایگاه رقابت سیاسی در ایران [دوره 2، شماره 4، 1378، صفحه 53-82]
 • عطارزاده، مجتبی تهدیدهای‏ فرامرزی و آسیب‏ پذیری های ملی [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 105-124]
 • عطارزاده، مجتبی دولت،جامعه‏ مدنی و امنیت درج.ا.ا. [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 95-128]
 • عطارزاده، مجتبی‌ تأثیر رویکرد جدید مفهوم‌ امنیت‌ بر امنیت‌ملی ‌ج‌.ا.ایران‌ [دوره 1، پیش شماره 2، 1377، صفحه 83-116]
 • عطایی، فرهاد رقابت در منطقه؛ بررسی سیاست های ایران و ترکیه [دوره 3، شماره 9، 1379، صفحه 47-60]
 • علومی، فرید تأثیر احساس محرومیت نسبی بر گرایش برخی از ساکنان غرب کشور به داعش [دوره 23، شماره 87، 1399، صفحه 33-60]
 • علوی، سید محمد علی شبکه‌های ذهن و قدرت رسانه‌ها در بازنمایی غیر واقعی برنامه هسته‌ای ایران [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 67-102]
 • علی‏ حسینی، علی هرمنوتیک رهایی‏ بخش؛ راه برون ‏رفت از منازعات ایران و غرب در عصر جهانی ‏شدن [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 33-54]
 • علی‌آبادی‌، علی‌ فرار مغزها در عصر جهانی‌ شدن‌ [دوره 4، شماره 14، 1380، صفحه 595-611]
 • علیپور، حسین‌ جهت‌گیری‌ های‌ سیاست‌ خارجی‌ ایران‌ (1997ـ1975) [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 443-462]
 • علیخانی، علی نظریه سلاح اطلاعات [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 7-28]
 • علیدوستی، ناصر پلیس و آموزش حقوق شهروندی [دوره 12، شماره 44، 1388، صفحه 47-71]
 • علیدوستی، ناصر منافع ملی در پرتو قوانین موافقت‏ نامه‏ های دوجانبه سرمایه‏ گذاری خارجی [دوره 12، شماره 43، 1388، صفحه 64-45]
 • علیدوستی، ناصر ظرفیت‏های اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 39، 1387، صفحه 75-98]
 • علیدوستی، ناصر منافع ملی در معاهدات و اسناد تجارت بین‏ الملل [دوره 10، شماره 36، 1386، صفحه 323-348]
 • علیدوستی، ناصر جنبه‌های حقوقی - امنیتی قراردادهای بیع متقابل [دوره 9، شماره 33، 1385، صفحه 543-582]
 • علیزاده، مسعود محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین‏ الملل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 137-154]
 • علینقی، امیرحسین جهانی شدن تهدید [دوره 6، شماره 19، 1382، صفحه 143-163]
 • علینقی، امیرحسین رسانه و آموزش پنهان: ( امکان‏ سنجی موردی آموزش پنهان در فعالیت های رسانه‏ ای در ایران) [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 184-195]
 • علینقی، امیرحسین داده هایی از عدم تعادل در جامعه ایران؛ استان های مرزی [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 127-156]
 • علینقی، امیرحسین فرهنگ و انسجام اجتماعی در ایران : گذشته و حال [دوره 2، شماره 3، 1378، صفحه 57-74]
 • علینقی، امیرحسین‌ ‌ جایگاه‌ امنیت‌ در استراتژی‌ ملی [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 319-335]
 • علینقی‌، امیرحسین‌ امنیت‌ قضایی‌ [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 50-64]
 • عمادی، سید رضی واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر [دوره 18، شماره 67، 1394، صفحه 69-96]
 • عیوضی، محمد رحیم طبقه ‏متوسط جدید و نوسازی اقتصادی - اجتماعی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 155-178]

غ

 • غرایاق‏زندی، داود مفهوم انسجام اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1386، صفحه 507-528]
 • غرایاق زندی، داود تحول کارکردهای پلیس در پرتو نظریه‏ های امنیت خرد [دوره 12، شماره 44، 1388، صفحه 7-27]
 • غرایاق زندی، داود سیاست خارجی دولت دوم جورج واکر بوش در قبال ایران: سیاست سد نفوذ (8-2004) [دوره 12، شماره 43، 1388، صفحه 83-118]
 • غرایاق زندی، داود مفهوم امنیت در قالب گونه‏های مختلف دولت؛ قبیله، دولت _ شهر، امپراتوری و دولت مدرن [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 495-525]
 • غرایاق زندی، داود چشم‏ انداز امنیت انسانی در خاورمیانه سده بیست‏ ویکم [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 573-600]
 • غرایاق زندی، داود اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: جستاری در متون [دوره 11، شماره 40، 1387، صفحه 277-313]
 • غرایاق زندی، داود دفاع غیرتحریک‏آمیز: راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای کاهش معمای امنیتی غرب آسیا [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 71-92]
 • غرایاق زندی، داود نسبت اخلاق و امنیت: امکانی برای امنیت اخلاقی [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 81-108]
 • غرایاق زندی، داود نسبت عدالت اجتماعی و امنیت ملی: چارچوب نظری [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 7-32]
 • غرایاق زندی، داوود مفهوم امنیت ایمانی در قرآن کریم [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 5-35]
 • غرایاق زندی، داوود فرایند ملت ـ دولت‏سازی، شکل‏گیری هویت ملی و بازسازی در عراق: تجارب تاریخی و دورنمای آینده [دوره 13، شماره 47، 1389، صفحه 5-36]
 • غرایاق زندی، داوود چیستی معنا و مفهوم امنیت نرم؛ با مروری بر وجه نرم امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 81-108]
 • غرایاق زندی، داوود برابری در برابر نابرابری [دوره 6، شماره 19، 1382، صفحه 77-102]
 • غرایاق زندی، داوود امنیت و آزادی در اسلام [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 23-48]
 • غفاری هشجین، زاهد الگو و فرایند کنش‏های سیاسی قومی در ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 7-30]
 • غلامی، محمدرضا مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم‌سالاری دینی [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 41-62]
 • غنی، کیوان پیامدهای ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو بر اعمال حاکمیت و مسئولیت دولت‏ها [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 181-212]
 • غنی‏ نژاد، موسی ملاحظات امنیتی جهانی شدن درحوزه اقتصاد [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 1-10]

ف

 • فاضل، سید طه سازمان‏های اطلاعاتی و تولید علم بومی [دوره 15، شماره 56، 1391، صفحه 42-67]
 • فاطمی‏ نیا، محمدعلی صد سال فرهنگ سیاسی در ایران فراتحلیل آثار پژوهشی از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 32-54]
 • فاطمی نیا، محمدعلی تحلیل محتوای کتب درسی متوسطه اول از منظر منافع ملّی [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 85-122]
 • فتحی‏ پور، ارسلان جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت؛ ضرورت تحقق امنیت پایدار [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 33-56]
 • فتوحی مهربانی، باقر تحلیل الگوهای فضایی- مکانی طبقه خلاق در شهرستان‌های ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 7-32]
 • فرجام‏ نیا، ایمان اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران [دوره 16، شماره 60، 1392، صفحه 91-124]
 • فرجی، محمدرضا قدرت‌های نوظهور و نظم هژمونیک [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 183-209]
 • فرجی‌راد، خدر پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 159-186]
 • فرهادی‏‌نژاد، محسن تحلیل خط‌مشی‌گذاری در نظام سلامت بر اساس الگوی چارچوب ائتلاف مدافع (مطالعه موردی طرح تحول نظام سلامت) [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 95-112]
 • فروتن رمی، علی شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏ های اطلاعاتی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 177-217]
 • فروغی، فضل‏ اله پیامدهای ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو بر اعمال حاکمیت و مسئولیت دولت‏ها [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 181-212]
 • فنی، محمدعلی ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 7-42]
 • فوزی، یحیی گونه‏شناسی فکری جنبش‏های اسلامی معاصر و پیامدهای سیاسی - امنیتی آن در جهان اسلام [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 153-174]

ق

 • قادری، روح‏اله تحول در نقش بازیگران دولتی و غیردولتی از منظر حقوق بین ‏الملل [دوره 11، شماره 39، 1387، صفحه 165-195]
 • قادری کنگاوری، روح‌الله تهدیدهای نوین و گذار به حکم‌رانی راهبردی؛ با نگاه به جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 87-106]
 • قادری کنگاوری، روح الله تبیین نسبت میان اطلاعات و دیپلماسی در سیاست خارجی مردم‌سالار؛ با تأکید بر مفهوم دیپلماسی پنهان [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 123-150]
 • قادری کنگاوری، روح اللّه نظریه نظم نوین انقلابی در روابط ‏‏بین‏ الملل [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 331-368]
 • قاسمی، فرهاد عربستان سعودی و بازدارندگی شبکه‏ ای علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 135-160]
 • قاسمی، محمد پیامدهای امنیتی ناموزونی توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 159-186]
 • قاسمی، محمدعلی دیالکتیک امت و ملّت در آراء امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 131-148]
 • قاسمی، محمدعلی بازیگران مؤثر بر عراق آینده: منافع و سناریوها [دوره 13، شماره 47، 1389، صفحه 37-58]
 • قاسمی، محمدعلی جامعۀ ریسک و اهمیت آن برای مطالعات استراتژیک [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 27-47]
 • قاسمی، محمدعلی پلیس و جامعۀ متنوع [دوره 12، شماره 44، 1388، صفحه 107-123]
 • قاسمی، محمدعلی نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار [دوره 11، شماره 41، 1387، صفحه 527-544]
 • قاسمی، محمدعلی تد رابرت‏گر و روش نوین مطالعه جنبش‏های قومی [دوره 10، شماره 37، 1386، صفحه 451-479]
 • قاسمی، محمدعلی قدرت و امنیت در سنت سیاست‏ نامه‏ نویسی: مطالعه سیرالملوک خواجه نظام‌الملک [دوره 10، شماره 36، 1386، صفحه 261-277]
 • قاسمی، محمدعلی جنبش‏های جدید اجتماعی: مطالعه موردی آذربایجان [دوره 10، شماره 35، 1386، صفحه 61-87]
 • قاسمی، محمدعلی امنیت انسانی: مبانی مفهومی و الزامات راهبردی [دوره 8، شماره 30، 1384، صفحه 817-833]
 • قاسمی، محمدعلی اعتماد و نظم اجتماعی [دوره 8، شماره 27، 1384، صفحه 29-48]
 • قاسمی، محمدعلی به سوی جامعه‌شناسی امنیت [دوره 8، شماره 28، 1384، صفحه 281-310]
 • قاسمی، محمدعلی منطقه‌گرایی، ایران و آسیای مرکزی [دوره 7، شماره 25، 1383، صفحه 501-523]
 • قاسمی، محمدعلی هویت در فضای پست‌مدرن بررسی آرای چنتال موفی در باب هویت [دوره 7، شماره 24، 1383، صفحه 255-274]
 • قاسمی، محمدعلی اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 22، 1382، صفحه 853-875]
 • قاسمی، محمدعلی الگوهای سنجش و مطالعة امنیت انسانی [دوره 9، شماره 32، 1385، صفحه 259-274]
 • قاسمی، محمدعلی اهمیت‌ استراتژیک‌ نابرابری‌ جهانی [دوره 6، شماره 19، 1382، صفحه 165-181]
 • قاسمی، محمدعلی گفتمان‌‌های حقوق تنوع فرهنگی و قومی [دوره 8، شماره 29، 1384، صفحه 609-627]
 • قاسمی، محمدعلی پدرسالاری جدید؛ تأملاتی در تعامل دولت و شهروندان در قیام‏های 2011 جهان عرب [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 37-58]
 • قاسمی، محمدعلی مردم‌سالاری دینی و امنیت اجتماعی؛ با نگاهی انتقادی به لیبرالیسم و جامعه‌گرایی [دوره 17، شماره 64، 1393، صفحه 65-82]
 • قاسمی، محمدعلی استراتژی ترکیه در قبال داعش [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 93-114]
 • قاسمی، محمدعلی جامعه‌شناسی سیاسی عربستان: روابط دولت و نیروهای سیاسی- اجتماعی. [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 7-32]
 • قاسمی، محمدعلی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته؛ مطالعه‎ موردی پ.ک.ک [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 89-110]
 • قاسمی، محمدعلی‌ درآمدی‌ بر پیدایش‌ مسایل‌ قومی‌ در جهان‌ سوم‌ [دوره 5، شماره 15، 1381، صفحه 123-134]
 • قاضی‏ زاده، علیرضا شکاف حکمرانی در نظام اطلاعاتی جمهوری ‏‏اسلامی ایران‏ [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 121-152]
 • قاضی‏زاده، علیرضا تأثیر‏ جامعه شبکه‏ای بر فعالیت سازمان‏ها‏ی اطلاعاتی [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 35-68]
 • قاضی‌زاده، علیرضا فناوری و قدرت اطلاعاتی:‌ از افزایش شناخت تا ارتقای توان کنترل [دوره 15، شماره 56، 1391، صفحه 141-167]
 • قاضی زاده، علیرضا غافل‏ گیری راهبردی و حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 147-174]
 • قاضی زاده، علیرضا درهم ‏تنیدگی نهادی و حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 7-28]
 • قالیباف، محمدباقر پیامدهای راهبردی تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در بحرین [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 205-228]
 • قدمی، محسن جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت؛ ضرورت تحقق امنیت پایدار [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 33-56]
 • قربان، نرسی منابع نفتی دریای خزر و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 9، 1379، صفحه 31-38]
 • قربانی، ابراهیم مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و کشور ترکیه [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 151-167]
 • قربانی، محمود مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 113-154]
 • قریبی، حسین شورای امنیت سازمان ملل متحد و شکل‌گیری رژیم مقابله با تروریسم [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 255-282]
 • قزلسفلی، محمد تقی رویکردی نظری به گذار در مفهوم حکمرانی در اندیشه سیاسی معاصر [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 205-226]
 • قلی پور، مجتبی گذار از جنبش خطی به جنبش سیال: چارچوبی برای درک دوره نهفتگی جنبش ‏های اجتماعی [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 67-97]
 • قلی‌زاده‌، علی‌ فرهنگ‌ خشونت‌ در کشور عراق‌ [دوره 5، شماره 15، 1381، صفحه 135-150]
 • قنبرلو، عبدالله نقش کنش‏گران فراملی در جنبش‏های 2011 جهان عرب [دوره 14، شماره 52، 1390، صفحه 199-233]
 • قنبرلو، عبدالله مناسبات اقتصادی آمریکا – چین و آثار آن بر امنیت ملی ایران [دوره 13، شماره 48، 1389، صفحه 113-140]
 • قنبرلو، عبدالله سازمان جهانی تجارت و مسأله منطقه‏ گرایی در اپک [دوره 12، شماره 43، 1388، صفحه 163-190]
 • قنبرلو، عبدالله بررسی ملاحظات اقتصادی استراتژی امنیتی امریکا در خلیج‌فارس [دوره 9، شماره 33، 1385، صفحه 637-664]
 • قنبرلو، عبدالله دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 157-188]
 • قنبرلو، عبداله مفهوم و ماهیت قدرت منطقه‏ای [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 37-66]
 • قنبرلو، عبداله آمریکا و بحران هسته‏ ای ایران [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 827-852]
 • قنبرلو، عبداله اسرائیل و استمرار تنش‏ها میان ایران و آمریکا [دوره 11، شماره 39، 1387، صفحه 135-164]
 • قنبرلو، عبداله بررسی رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر مسأله کارگزار - ساختار [دوره 11، شماره 40، 1387، صفحه 349-377]
 • قنبرلو، عبداله فرهنگ راهبردی و دفاع ملی؛ مطالعه موردی جنگ تحمیلی [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 31-50]
 • قنبرلو، عبداله ملاحظات امنیت ملی و غرب‌گرایی در سیاست خارجی ترکیه [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 171-198]
 • قنبرلو، عبداله بنیادهای امنیتی سیاست خارجی چین [دوره 16، شماره 60، 1392، صفحه 125-152]
 • قنبرلو، عبداله عدالت اقتصادی و امنیت ملی [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 89-112]
 • قنبرلو، عبداله صلح مردم‌سالارانه در اندیشه مردم‌سالاری دینی [دوره 17، شماره 64، 1393، صفحه 151-172]
 • قنبرلو، عبداله تأثیر انتخابات بر جایگاه بین‌المللی دولت: با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 69، 1394، صفحه 171-196]
 • قنبرلو، عبداله تحولات اقتصادی و ثبات سیاسی در عربستان سعودی [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 33-56]
 • قنبرلو، عبداله مبنای نظری تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران: مقایسه دیپلماسی دولت‌های ترامپ و اوباما [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 75-100]
 • قنبرلو، عبداله تحلیل نسبت تحریم‌های اقتصادی یک جانبه با حقوق بین‌الملل معاصر [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 301-330]
 • قنبرلو، عبداله عوامل مؤثر بر گسترش تحریم اقتصادی در جهان پس از جنگ سرد [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 109-133]
 • قنبرلو، عبداله‌ ثبات هژمونیک در استراتژی اقتصادی ـ امنیتی آمریکا [دوره 9، شماره 34، 1385، صفحه 857-900]
 • قنبری، ابوالفضل بررسی رابطه‏ توسعه‏ یافتگی و پتانسیل‏ های جغرافیایی در استان‏های ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 7-38]
 • قهرمان‌پور، رحمن تحلیل تکوین‌گرایانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 23، 1383، صفحه 71-88]
 • قهرمانپور، رحمان سیاست‏ هسته‏ای آرژانتین و دلایل تغییر آن در دهه 1990 [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 171-199]
 • قهرمانپور، رحمن تکوین‌گرایی: از سیاست بین‌الملل تا سیاست خارجی [دوره 7، شماره 24، 1383، صفحه 299-318]
 • قیصری، نورالله قومیت عرب و هویت ملی در ج.ا.ایران [دوره 1، پیش شماره 1، 1377، صفحه 49-84]

ک

 • کاردان مقدم، حمید تدوین راهبرد مؤثر بر مناسبات فراروی هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود با رویکرد آینده‌نگاری [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 35-55]
 • کاشی، محمد جواد غلامرضا فناوری زنجیره قالب‌ها، کارآمدی دولت و مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 29-67]
 • کاظمی زند، علی‏ اصغر محرمانگی در دیپلماسی؛ تحولات و چشم انداز [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 165-192]
 • کاظمی زند، علی اصغر دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 111-135]
 • کاظمی نائینی، سید موسی نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 155-178]
 • کافی، مجید جایگاه هوش مصنوعی در دیپلماسی؛ ملاحظاتی برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 311-331]
 • کافی، نرگس تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 115-138]
 • کامل‌السعید، مصطفی‌ مشروعیت‌ و امنیت‌ در کشورهای‌ عربی [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 383-408]
 • کاویانی، مراد ناحیه‌گرایی سیاسی در ایران: مطالعه موردی بلوچستان [دوره 10، شماره 35، 1386، صفحه 89-101]
 • کاویانی، مراد تدوین راهبرد مؤثر بر مناسبات فراروی هیدروپلیتیک ایران در حوضه آبریز اروندرود با رویکرد آینده‌نگاری [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 35-55]
 • کاویانی‏راد، مراد تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و بحران¬های بوم¬شناسی در ایران [دوره 13، شماره 48، 1389، صفحه 33-58]
 • کاویانی‏راد، مراد بوم‏ شناسی سیاسی [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 7-26]
 • کاویانی‏راد، مراد جغرافیای انتخابات [دوره 10، شماره 37، 1386، صفحه 481-505]
 • کاویانی‌راد، مراد ژئوپولیتیک انتقال گاز ایران به هند؛ فرصت‌ها و تهدیدها [دوره 9، شماره 31، 1385، صفحه 99-120]
 • کاویانی‌راد، مراد بنیادهای جغرافیایی فرهنگ ایرانی [دوره 8، شماره 27، 1384، صفحه 81-103]
 • کاویانی‌راد، مراد مناسبات هیدروپولیتیک ایران و افغانستان [دوره 8، شماره 28، 1384، صفحه 337-358]
 • کاویانی‌راد، مراد امنیت ملی از منظر جغرافیای سیاسی [دوره 7، شماره 26، 1383، صفحه 669-695]
 • کاویانی‌راد، مراد نسبت عدالت جغرافیایی و امنیت ملی [دوره 9، شماره 32، 1385، صفحه 275-297]
 • کاویانی راد، مراد نسبت ژئوپلیتیکی امنیت زیست‏محیطی و توسعه پایدار؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه [دوره 14، شماره 51، 1390، صفحه 115-148]
 • کاویانی راد، مراد تبیین نسبت عدالت محیطی و امنیت ملی [دوره 16، شماره 61، 1392، صفحه 113-130]
 • کاویانی راد، مراد پراکنش فضایی مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری [دوره 17، شماره 63، 1393، صفحه 37-62]
 • کاویانی راد، مراد تأثیر کم‌آبی جنوب غرب آسیا بر قلمروگستری هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 105-141]
 • کبریایی‌، میثم‌ آیا حادثه‌ 11 سپتامبر شرایط‌ مالی‌ جهان‌ را تغییر داد؟ [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 771-780]
 • کتابی، محمود گفتمان امنیتی دولت‌های نهم و دهم به مثابه «گفتمان قبض و بسط انقلابی جدید» [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 31-66]
 • کتابی، محمود دستگاه قانون ‏گذاری و حکمرانی امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 119-150]
 • کرلی، ملیسا نظریه انتقادی و فرانوگرایی: چالش‌ها [دوره 8، شماره 27، 1384، صفحه 135-157]
 • کرمی، کامران سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار [دوره 14، شماره 51، 1390، صفحه 31-58]
 • کریمی، حمیدرضا اقلیت ها،ملی‏گراها وبرخوردهای‏ سیاسی [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 207-232]
 • کریمی، فرهاد نقش دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر: مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 243-261]
 • کریمی، مصطفی تأثیر انقلاب و ناآرامی در کشورهای عربی بر امنیت اسرائیل: نظرگاهی درونی [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 169-186]
 • کریمی ‌مله، علی شناسایی مرجع امنیت در رویکرد امنیت ملی امام خمینی(ره) [دوره 8، شماره 30، 1384، صفحه 765-788]
 • کریمی قهرودی، مائده رقابت هسته‏ای هند و پاکستان و پیامدهای آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 227-258]
 • کریمی مله، علی تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 83-110]
 • کریمی مله، علی تأملی نظری در نسبت حکم‌رانی خوب و امنیت ملی [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 43-80]
 • کریمی مله، علی الگوی مردم‌سالاری دینی و امنیت ملی [دوره 17، شماره 64، 1393، صفحه 35-64]
 • کریمی مله، علی امنیت جامعه‌ای و سیاسی از ره‌گذر سیاست‌گذاری اجتماعی [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 35-70]
 • کریمی مله، علی باستان‌گرایی جدید و تأثیر آن بر امنیت فرهنگی– سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 153-182]
 • کریمی مله، علی معمای امنیت- هویت و بازخیزی گفتمان باستان‌گرایی [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 59-88]
 • کریمی(مله)، علی تأملی معرفت‌شناسانه در مسأله امنیت ملی از نگاه امام خمینی(ره) [دوره 7، شماره 26، 1383، صفحه 697-718]
 • کشاورز شکری، عباس الگو و فرایند کنش‏های سیاسی قومی در ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 7-30]
 • کلاته، فرزاد دولت در پیرامون و پیرامون در دولت؛ سندروم‌های در هم‌تنیدگی اقتصاد، سیاست و اجتماع [دوره 17، شماره 63، 1393، صفحه 7-36]
 • کلاهچیان، محمود چالش کارکردی اطلاعات استراتژیک در قرن 21 [دوره 9، شماره 32، 1385، صفحه 395-417]
 • کلاهچیان، محمود استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 61-88]
 • کلمنتس، کوین به سوی جامعه‌شناسی امنیت [دوره 8، شماره 28، 1384، صفحه 281-310]
 • کلهر، رضا اطلاعات استراتژیک و تصمیم‌گیری در حوزه امنیت ملی [دوره 8، شماره 28، 1384، صفحه 257-279]
 • کمالی اردکانی، مسعود تأثیرات برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 53-82]
 • کورکلوند، یوهانا آیا حادثه‌ 11 سپتامبر شرایط‌ مالی‌ جهان‌ را تغییر داد؟ [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 771-780]
 • کولایی، الهه علل و انگیزه‌های عملیات نظامی روسیه در سوریه ‌ [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 115-136]
 • کولیور، ساندارا آزادی‌، حق‌ و امنیت‌ [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 178-191]
 • کولیوند، یونس سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ الگوی پیشنهادی و توصیه‌های سیاستی [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 57-81]
 • کوهکن، علیرضا جنبش‌های اعتراضی و آینده رژیم نئوپاتریمونیال عربستان سعودی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 157-188]
 • کیا کجوری، داود مروری بر پیش‌ران‌ها و پس‌ران‌های فساد در سازمان‌ها با استفاده از روش فراترکیب [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 33-56]
 • کینگ، گری‌ بازاندیشی در امنیت انسانی [دوره 7، شماره 26، 1383، صفحه 1-25]
 • کیوان حسینی، اصغر رویکرد مقایسه‌ای به سیاست کنترل تسلیحات آمریکا (2020-2001) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 143-181]

گ

 • گرجی ازندریانی، علی اکبر ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 63-88]
 • گرشاسبی، رضا باستان‌گرایی جدید و تأثیر آن بر امنیت فرهنگی– سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 153-182]
 • گرشاسبی، رضا معمای امنیت- هویت و بازخیزی گفتمان باستان‌گرایی [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 59-88]
 • گل‏ محمدی، ولی برخورد نقش‌ها در خاورمیانه و تنش در روابط آمریکا و ترکیه [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 107-133]
 • گل‏محمدی، ولی اردوغانیسم و فهم سیاست خاورمیانه‏ ای ترکیه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 69-92]
 • گلشن‌پژوه، محمودرضا نقش سازمان‌های اطلاعاتی در ارتقای قدرت نرم کشور [دوره 15، شماره 56، 1391، صفحه 117-142]
 • گل محمدی، ولی امنیت رژیم و منطق اتحادها در خاورمیانه [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 105-132]
 • گل محمدی، ولی تحول در فرهنگ راهبردی و دکترین امنیت ملی ترکیه؛ چرخش یا توازن در سیاست خارجی؟ [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 73-104]
 • گنج‏ خانلو، مصدق تغییر یا تداوم چرخه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با تهدیدات امنیت ملی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 89-120]
 • گودرزی، غلامرضا مدیریت توسعه وتوسعه مدیریت [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 131-154]
 • گوردن بوزان، بری مشکل امنیت ملی در جهان‏ سوم [دوره 1، پیش شماره 2، 1377، صفحه 253-282]
 • گوهری‌مقدم، ابوذر نظریه انتقادی و فرانوگرایی: چالش‌ها [دوره 8، شماره 27، 1384، صفحه 135-157]
 • گوهری‌ مقدم‌، ابوذر الگوهای‌ راهبردی‌ امریکا در شرایط‌ کنونی [دوره 5، شماره 15، 1381، صفحه 152-158]
 • گوهری مقدم، ابوذر سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ الگوی پیشنهادی و توصیه‌های سیاستی [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 57-81]

ل

 • لطفی حاج ‏آباد، کاظم تأثیر برجام بر جایگاه راهبردی ایران در نظام بین ‏الملل [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 105-134]
 • لک ‏زایی، نجف امنیت از دیدگاه ابن‌خلدون [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 7-32]
 • لک‏زایی، نجف کاربردهای امنیتی انسان‏شناسی حکمت متعالیه [دوره 13، شماره 50، 1389، صفحه 63-84]
 • لک‏زایی، نجف فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی (ره) [دوره 13، شماره 49، 1389، صفحه 5-28]
 • لک‌زایی، نجف امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 31-58]
 • لک زایی، نجف گونه‌شناسی امنیت‏ پژوهی در علوم اسلامی [دوره 18، شماره 70، 1394، صفحه 7-22]
 • لک زایی، نجف بررسی مبانی سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن در مکتب امنیتی متعالی اسلام [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 53-83]

م

 • ماخانی، سعید تاریخ نگاریهای ملی و تأثیر آن بر شکل گیری دولت ملی در سده های میانه متأخر [دوره 23، شماره 87، 1399، صفحه 61-82]
 • مارجر، مارتین سیاست قومی [دوره 1، پیش شماره 1، 1377، صفحه 153-182]
 • ماکویی، سویل مدل‌های تحلیل سیاست‏گذاری عمومی [دوره 11، شماره 39، 1387، صفحه 43-74]
 • متاجی، محسن ارزیابی حقوقی دکترین رژیم صهیونیستی در حمله به گروه‌های مقاومت در کشورهای ثالث [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 151-182]
 • متین‌جاوید، مهدی اهداف، اولویت‌ها و مخاطبان دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 183-204]
 • محسنی، سجاد عربستان سعودی و بازدارندگی شبکه‏ ای علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 135-160]
 • محمدی، تیمور تأثیر نوسانات بازارهای مالی بر قیمت نفت و امنیت اقتصادی ایران [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 101-134]
 • محمدی‏ لرد، عبدالمحمود مدل مفهومی سازماندهی در ناآرامی‏ های خیابانی [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 7-28]
 • محمدی‌لرد، عبدالمحمود سازمان‌های اطلاعاتی و ثبات سیاسی [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 153-190]
 • محمدیان، مهدی راهبرد بهینه ج.ا.ایران در فرآیند دولت- ملت‌سازی سوریه با استفاده از روش دانا [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 87-104]
 • محمدی کنگرانی، حنانه شناسایی و تحلیل جایگاه کنش‏ گران در شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده‌رود؛ با تأکید بر محدوده جغرافیای استان اصفهان [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 7-33]
 • محمدی‌لرد، عبدالمحمود بهبود پیش‌بینی در تحلیل اطلاعاتی؛ مطالعه موردی بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه [دوره 15، شماره 56، 1391، صفحه 91-118]
 • محمدی‌لرد، عبدالمحمود انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 63، 1393، صفحه 63-86]
 • محمدی‌لرد، عبدالمحمود نقش سازمان‌های اطلاعاتی در مردم‌سالاری دینی [دوره 17، شماره 64، 1393، صفحه 173-196]
 • محمدی لرد، عبدالمحمود مدل تحلیل راهبردی در اندیشه مقام معظم رهبری [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 7-29]
 • محمدی لرد، عبدالمحمود استراتژی بازیگران و مسئله تروریسم در غرب آسیا [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 61-88]
 • محمدی لرد، عبدالمحمود راهبرد بهینه ج.ا.ایران در فرآیند دولت- ملت‌سازی سوریه با استفاده از روش دانا [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 87-104]
 • محمدی لرد، عبدالمحمود برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 7-30]
 • محمدی مطلق، علیرضا ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران از منظر حقوق بین‌الملل [دوره 18، شماره 67، 1394، صفحه 43-68]
 • محمودی، جعفر تعیین وزن و رابطه بین شاخص‌های حکم‌رانی خوب در ایران [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 59-87]
 • محمودی‌، احمد معضل‌ امنیت‌ ملی‌ در جهان‌ سوم‌ [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 503-511]
 • محمودیان، محمد جنبش اخوان المسلمین و آینده سیاست خارجی مصر [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 103-126]
 • مدیسون، جی. جامعه مدنی [دوره 1، شماره 2، 1377، صفحه 159-182]
 • مرشدی‏ زاد، علی الگو و فرایند کنش‏های سیاسی قومی در ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 7-30]
 • مرکز مالمیری، احمد محدودیت‌های اعمال حقوق بشر در حقوق داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 7، شماره 26، 1383، صفحه 747-773]
 • مرندی، سید علی نقش رهبری در حکمرانی امنیت‌ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 153-176]
 • مرندی، سید علی «وظایف و اختیارات رهبری» از نگاه آیت‌الله خامنه‌ای مبتنی بر روش تحلیل مضمون [دوره 26، شماره 99، 1402، صفحه 7-36]
 • م. ریکس، توماس سیاست قدرت وفرهنگ سیاسی:آمریکا و ایران [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 55-84]
 • مسعودی، حیدرعلی سیاست خارجی و نبود اجماع‌ پایدار داخلی: تحلیل رمزگان عملیاتی برجام [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 175-224]
 • مسعودی، سیامک بررسی سیاست اصلاحات قلمروهای مدیریت محلی در ایران [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 43-70]
 • مشیرزاده، حمیرا تکثر معنایی و تحول مفاهیم در روابط بین‌الملل [دوره 10، شماره 38، 1386، صفحه 647-667]
 • مصّفا، نسرین لیبی؛ آوردگاه «مسئولیت برای حمایت» [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 149-168]
 • مقدم‏‏ فر، عطاءالله فرآیند بازنمایی سبک زندگی «دهه شصت» در سینمای دهه نود ایران [دوره 21، شماره 82، 1397، صفحه 121-152]
 • مقدم‌فر، عطاء «هویت ملی» در برنامه‌های تحویل سال بی‌بی‌سی فارسی؛ تهدید راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 29-62]
 • مقدم فر، عطاالله بررسی وضعیت مصرف فرهنگی طبقه متوسط در سیاست‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 79، 1397، صفحه 7-40]
 • مقصودی، مجتبی توسعه و منازعات قومی [دوره 1، شماره 1، 1377، صفحه 113-130]
 • ملایی، اعظم جایگاه هوش مصنوعی در دیپلماسی؛ ملاحظاتی برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 311-331]
 • ملایی توانی، علیرضا نقش مراجع و روحانیون ایرانی مقیم عراق در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر (1304-1320) [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 227-270]
 • ملکی، حمید همبستگی اجتماعی در گروههای قومی: مطالعه موردی استان گلستان [دوره 10، شماره 35، 1386، صفحه 123-148]
 • ملکی، عباس سیر تحول روابط ایران و روسیه [دوره 3، شماره 9، 1379، صفحه 19-30]
 • ملکی، علی شناسایی عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه متخصصان و فارغ‌التحصیلان [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 155-175]
 • ملکی‌، عباس‌ تحلیلی‌بربیانیه‌اخیرشورای‌همکاری‌خلیج‌فارس‌در بارة‌ جزایر سه‌گانه‌ ایران‌ [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 113-141]
 • ممتاز، جمشید محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین‏ الملل [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 137-154]
 • ممدوحی، رضا نقاط جدید استراتژیک در در اروپا: تحولات و راهبردها [دوره 23، شماره 87، 1399، صفحه 153-178]
 • منصوریان**، اصغر تغییرات سیاست خارجی آمریکا و تحولات خاورمیانه [دوره 17، شماره 66، 1393، صفحه 103-128]
 • مهربان اینچه برون، حامد سیاست هویت، آموزش و پرورش و امنیت ملی در ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 39-70]
 • مهرمنش، حسن فهم پدیده سوت‏ زنی با رویکرد فراترکیب [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 154-187]
 • موتیمر، دیوید فراسوی‌ استراتژی‌: اندیشه‌ انتقادی‌ و مطالعات‌ امنیتی‌ نوین [دوره 4، شماره 13، 1380، صفحه 367-383]
 • موری، کریستوفر بازاندیشی در امنیت انسانی [دوره 7، شماره 26، 1383، صفحه 1-25]
 • موسوی، حامد نفوذ ارتش در نظام سیاسی و تصمیم‏ گیری اسرائیل [دوره 22، شماره 83، 1398، صفحه 99-122]
 • موسوی، زهرا مهاجرت‌های بین‌المللی و امنیت ملی [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 7-26]
 • موسوی، سید حسین مذاکرات سوریه و اسرائیل: مبانی، روند و پیچیدگی [دوره 12، شماره 43، 1388، صفحه 119-162]
 • موسوی، سید حسین الگوی امنیت منطقه‏ای در خلیج ‏فارس، تجربه‏ ها و موانع [دوره 10، شماره 38، 1386، صفحه 831-867]
 • موسوی، سیدحسین بلندی‏های جولان و امنیت رژیم صهیونیستی [دوره 12، شماره 44، 1388، صفحه 151-179]
 • موسوی، سید مسعود مطالعه تطبیقی گفتمان تاریخی امام خمینی(ره) و آیت ‏الله خامنه ‏ای [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 123-156]
 • موسوی، سید مسعود نقش مراجع و روحانیون ایرانی مقیم عراق در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر (1304-1320) [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 227-270]
 • موسوی زنوز، موسی به سوی امنیت کثرت‌گرا و گسترده [دوره 7، شماره 23، 1383، صفحه 109-127]
 • موسوی شفائی، سید مسعود ابعاد و پیامدهای ژئوپلیتیک پرخطر ایران [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 163-192]
 • موسوی شفائی، مسعود آمریکا و نظام بین‏الملل: از نظم تک‌قطبی تا نظم فراقطبی [دوره 18، شماره 68، 1394، صفحه 139-165]
 • موسوی شفائی، مسعود اردوغانیسم و فهم سیاست خاورمیانه‏ ای ترکیه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 69-92]
 • موسوی شفائی، مسعود ( یادداشت راهبردی) ضرورت گذار از ژئوپلیتیک وحشت خاورمیانه‏ ای به ژئواکونومی امید آسیایی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 189-192]
 • موسوی شفائی، مسعود نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 7-32]
 • موسوی شفائی، مسعود دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 63-86]
 • مولایی، ابوالفضل تأثیر کم‌آبی جنوب غرب آسیا بر قلمروگستری هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 105-141]
 • مولایی، یوسف حق تعیین سرنوشت؛ از ادعای سیاسی تا مطالبه حقوقی [دوره 17، شماره 65، 1393، صفحه 7-33]
 • مولایی، یوسف آثار تغییرات اقلیمی بر تعهدات بین ‏المللی دولت‌ها؛ مطالعه موردی بهره‌برداری از منابع آبی مشترک [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 213-234]
 • مومنی، فرشاد امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 33-64]
 • میرچراغ‏ خانی، حسین امنیت از دیدگاه ابن‌خلدون [دوره 21، شماره 80، 1397، صفحه 7-32]
 • میرزاده، مهدی تحلیل چالش ‏ها و مسائل امنیتی استان هرمزگان از منظر حکمرانی محلی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 111-154]
 • میرزاده‌ کوهشاهی، مهدی پیامدهای راهبردی تغییر رژیم و برقراری دموکراسی در بحرین [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 205-228]
 • میرزاده کوهشاهی، مهدی انتظام فضایی شهرها و برنامه‌ریزی راهبردی استقرار جمعیت در سواحل جنوبی ایران [دوره 20، شماره 78، 1396، صفحه 39-64]
 • میرزازاده‌، فرامرز نبردهای‌ آینده‌ و واکنش‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا [دوره 4، شماره 14، 1380، صفحه 527-546]
 • میرشایمر، جان هانس جی. مورگنتا و جنگ عراق: رئالیسم در مقابل نو محافظه‏ کاری [دوره 10، شماره 37، 1386، صفحه 591-604]
 • میرطاهر، سیدرضا تعریف تروریسم بین‏ المللی: نگرش عملی [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 247-268]
 • میرمحمدی، مهدی سازمان‏های اطلاعاتی و سیاست‌خارجی: چارچوبی برای تحلیل [دوره 14، شماره 53، 1390، صفحه 191-227]
 • میرمحمدی، مهدی پویایی‌های روش ‏شناخت در روابط بین‌الملل [دوره 10، شماره 38، 1386، صفحه 669-696]
 • میرمحمدی، مهدی اطلاعات به مثابه علم [دوره 15، شماره 56، 1391، صفحه 7-41]
 • میرمحمدی، مهدی سازمان‌های اطلاعاتی و توسعه اقتصادی [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 121-147]
 • میرمحمدی، مهدی نقش سازمان‌های اطلاعاتی در مردم‌سالاری دینی [دوره 17، شماره 64، 1393، صفحه 173-196]
 • میرمحمدی، مهدی نسل‏ها، گفتمان‏ها و امنیت: چارچوبی فرهنگی برای امنیت در ایران [دوره 18، شماره 68، 1394، صفحه 57-74]
 • میرمحمدی، مهدی آموزش و پرورش و امنیت ملی: چارچوبی برای تحلیل و دستورکاری برای پژوهش (یادداشت راهبردی) [دوره 22، شماره 84، 1398، صفحه 193-202]
 • میرمحمدی، مهدی برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم) [دوره 24، شماره 93، 1400، صفحه 7-30]
 • میرمحمدی، مهدی نقش سازمان‏ های اطلاعاتی در کشورداری: از کشف اسرار تا برساختن محیط [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 127-146]
 • میرمحمدی، مهدی ((یادداشت راهبردی)) رهیافت‏‌های مدیریت جامعه اطلاعاتی [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 155-159]
 • میسون، تی. دیوید قومیت و سیاست [دوره 1، پیش شماره 1، 1377، صفحه 125-152]
 • میلادی، طاهره آثار تغییرات اقلیمی بر تعهدات بین ‏المللی دولت‌ها؛ مطالعه موردی بهره‌برداری از منابع آبی مشترک [دوره 24، شماره 91، 1400، صفحه 213-234]
 • میلانی، عباس سیاست خارجی ایالات متحده و آینده دموکراسی در ایران* [دوره 8، شماره 29، 1384، صفحه 563-584]

ن

 • نامدار وندایی، سالار شورای امنیت سازمان ملل متحد و شکل‌گیری رژیم مقابله با تروریسم [دوره 23، شماره 89، 1399، صفحه 255-282]
 • نباتیان، محمد اسماعیل امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه [دوره 16، شماره 62، 1392، صفحه 31-58]
 • نبوی، سیدحسین‌ ناسازگاری‌ ادراکی‌ میان‌ انتظار و شکست‌ و تاثیر آن‌ بر اعتقادات‌ دینی‌ [دوره 5، شماره 15، 1381، صفحه 55-74]
 • نجفی، حسین الگوی مستشاری امنیتی ایالات متحده آمریکا [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 221-253]
 • نخجوانی، نرگس حکمرانی امنیت ملی در پرتو نظریه قضایی‏ سازی سیاست: بهینه‏ سازی نقش قوۀ قضاییه در حکمرانی امنیت ملی [دوره 23، شماره 90، 1399، صفحه 81-110]
 • نژاد زندیه، رویا هویت در سازه‌انگاری و دیپلماسی عمومی؛ مطالعه موردی چین [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 149-182]
 • نصراللهی آذر، خضر اعتماد، سیاست چندفرهنگی و نارضایتی سیاسی [دوره 7، شماره 24، 1383، صفحه 319-340]
 • نصرتی، حامد علل تحول جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در قرن 21 [دوره 22، شماره 83، 1398، صفحه 167-188]
 • نصری، قدیر تأملی نظری در ماهیت و روند تغییر در جهان عرب [دوره 14، شماره 52، 1390، صفحه 7-46]
 • نصری، قدیر روش شناخت در مکتب نئورئالیسم [دوره 10، شماره 36، 1386، صفحه 215-238]
 • نصری، قدیر فهم کانستراکتیویستی امر سیاسی [دوره 9، شماره 34، 1385، صفحه 712-737]
 • نصری، قدیر فهم فمینیستی امنیت ملی [دوره 9، شماره 33، 1385، صفحه 513-542]
 • نصری، قدیر پست‌مدرنیسم و مطالعات راهبردی: الزامات روش‌شناختی [دوره 9، شماره 31، 1385، صفحه 7-31]
 • نصری، قدیر روش‌شناسی مکتب نئوایده‌الیسم [دوره 8، شماره 30، 1384، صفحه 717-738]
 • نصری، قدیر تأملی روش‌شناختی بر مکتب بافتار منطقه‌ای امنیت [دوره 8، شماره 29، 1384، صفحه 585-607]
 • نصری، قدیر جامعه‌شناسی امنیت ملی: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1384، صفحه 311-335]
 • نصری، قدیر جایگاه و مفهوم روش در مکتب واقع‌گرایی [دوره 6، شماره 22، 1382، صفحه 789-712]
 • نصری، قدیر تأملی روش‌شناختی‌ در بنیادهای مکتب‌ایده‌آلیسم [دوره 6، شماره 21، 1382، صفحه 1-26]
 • نصری، قدیر عدالت به مثابه انصاف [دوره 6، شماره 19، 1382، صفحه 1-24]
 • نصری، قدیر رهیافتهای امنیت‌پژوهی در خاورمیانه [دوره 6، شماره 20، 1382، صفحه 455-476]
 • نصری، قدیر بنیان‌های‌ نظری‌ مدینه‌ دینی‌ و دین‌ مدنی‌ [دوره 5، شماره 15، 1381، صفحه 31-54]
 • نصری، قدیر در چیستی‌ جهانی‌ شدن‌؛ تأملی‌ نظری‌ در سمت‌ و سرشت‌ آهنگ‌ جهانی‌ [دوره 4، شماره 13، 1380، صفحه 281-304]
 • نصری، قدیر تأملی نظری در یافته¬ها و دشواریهای «باری بوزان» در بررسی امنیت [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 105-134]
 • نصری، قدیر ‌ مشروعیت‌ و امنیت‌ در کشورهای‌ عربی [دوره 5، شماره 16، 1381، صفحه 383-408]
 • نصری، قدیر نصری مؤلفه‏های تهدید نرم؛ مرور چند تجربه [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 165-189]
 • نصری‌، قدیر حادثه‌ 11 سپتامبر: نظریه‌ها و تفاسیر [دوره 5، 17.18، 1381، صفحه 671-692]
 • نصری مشکینی، قدیر رهیافتی جامع برای مطالعه امنیت ملی در خاورمیانه [دوره 3، شماره 9، 1379، صفحه 173-194]
 • نصری مشکینی، قدیر دولت رانتیر و پروژه تأمین امنیت ملی [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 198-218]
 • نصری مشکینی، قدیر جمعیت و امنیت؛ امکانات و موانع پیدایش دولت کردی در منطقه خاورمیانه [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 157-184]
 • نصیری، علی اصغر بررسی مبانی سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن در مکتب امنیتی متعالی اسلام [دوره 25، شماره 97، 1401، صفحه 53-83]
 • ن‌. غبرا، شفیق‌ فرهنگ‌ خشونت‌ در کشور عراق‌ [دوره 5، شماره 15، 1381، صفحه 135-150]
 • نمامیان، پیمان صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به تروریسم [دوره 14، شماره 51، 1390، صفحه 59-84]
 • نمامیان، پیمان ارزیابی سیاست کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایات داعش [دوره 18، شماره 67، 1394، صفحه 159-190]
 • نورالهی، مهدی تحلیل محتوای کتب درسی متوسطه اول از منظر منافع ملّی [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 85-122]
 • نورانی، نوراله نظریه آشوب و الزامات «تبیین» در فرایند تحلیل امنیت [دوره 22، شماره 83، 1398، صفحه 7-32]
 • نورعلی‏وند، یاسر چندجانبه¬گرایی و روابط فراآتلانتیک در افغانستان [دوره 14، شماره 51، 1390، صفحه 175-200]
 • نورعلی‏وند، یاسر عربستان سعودی و تلاش برای موازنه‏ سازی مجدد در برابر ایران [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 133-158]
 • نورعلی‌وند، یاسر تأثیر تروریسم بر راهبرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا (یادداشت راهبردی) [دوره 20، شماره 77، 1396، صفحه 179-186]
 • نورعلی‌وند، یاسر روابط فراآتلانتیک پس از برگزیت و ترامپ؛ پیامد‌ها برای ایران [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 161-184]
 • نورعلی وند، یاسر تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی [دوره 15، شماره 56، 1391، صفحه 167-196]
 • نوروزی‌، کامبیز امنیت‌ قضایی‌ و سازمان‌ قضا در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 68-80]
 • نوری، علی‌رضا تحولات مفهوم آمریکاستیزی در سیاست خارجی روسیه با تأکید بر سیاست خارجی پوتین [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 853-876]
 • نوری، علیرضا موازنه و ثبات دوسطحی در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه؛ پیامدها بر امنیت و منافع ایران [دوره 22، شماره 83، 1398، صفحه 73-98]
 • نوری، وحید امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی دوران اصول‌گرایی [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 149-180]
 • نوری، وحید منزلت‌طلبی به مثابه سیاست خارجی؛ چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 60، 1392، صفحه 7-32]
 • نوری، وحید تکوین و تکامل تحریم ‏های مالی در سیاست خارجی آمریکا [دوره 23، شماره 87، 1399، صفحه 83-114]
 • نوعی باغبان، سیدمرتضی تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 73-90]
 • نویدنیا، منیژه چشم‏انداز پلیس؛ امنیت و سرمایه اجتماعی [دوره 12، شماره 44، 1388، صفحه 29-46]
 • نویدنیا، منیژه تأملی نظری در امنیت اجتماعی؛ با تأکید بر گونه‌های امنیت [دوره 9، شماره 31، 1385، صفحه 53-73]
 • نویدنیا، منیژه معمای امنیت اجتماعی [دوره 6، شماره 21، 1382، صفحه 685-713]
 • نویدنیا، منیژه درآمدی بر امنیت‌ اجتماعی‌ [دوره 6، شماره 19، 1382، صفحه 55-78]
 • نیاورانی، صابر نقش دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در تضمین حقوق بشر: مطالعه موردی پرونده بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 243-261]
 • نیومن، ویلیام علل تغییر در فرایندهای امنیت ملی «تصمیم‏گیری‏های کارتر، ریگان و بوش در مورد کنترل تسلیحات نظامی»* [دوره 6، شماره 20، 1382، صفحه 477-495]

و

 • واحدی، مجتبی راهبردهای نظام سیاست‏ گذاری کیفری ایران و بین ‏الملل در مقابله با تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 159-184]
 • واعظی، طیبه تحول مفهوم شناسایی بین‏ المللی دولت‏ها، با تأکید بر شناسایی بین‏ المللی اوستیای جنوبی و آبخازیا [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 83-113]
 • واعظی، طیبه دیاسپورا و روابط دوجانبه؛ مطالعه موردی آمریکاییان هندی‌تبار [دوره 16، شماره 59، 1392، صفحه 27-52]
 • وحیدی، موسی‏الرضا فراتکنولوژی‌ و تحول مفهوم قدرت در روابط بین‏‏ الملل [دوره 10، شماره 38، 1386، صفحه 697-724]
 • وکیلی، فرهاد رویکرد مقایسه‌ای به سیاست کنترل تسلیحات آمریکا (2020-2001) [دوره 24، شماره 92، 1400، صفحه 143-181]
 • ولی‌پور زرومی، سیدحسـن‌ گفتمانهای‌ امنیت‌ ملی‌ در ج‌.ا.ایران‌ (از پیـروزی‌ انقلاب‌ تااتـمام‌دوره‌ریاست‌جمهوری‌ آقای‌ رفسنجانی‌) [دوره 1، پیش شماره 2، 1377، صفحه 61-82]
 • ولی‌پور زرومی‌، سیدحسین‌ درآمدی‌ بر توانایی های‌ سیاسی‌ نظام‌ در جهان‌ حاضر [دوره 4، شماره 13، 1380، صفحه 351-366]

ه

 • هادیان، ابراهیم ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 7-42]
 • هادیان، ناصر امنیتی سازی و چالش‏ های آب‏های فرامرزی در جنوب آسیا: مطالعه موردی پاکستان [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 135-158]
 • هادیان، ناصر سطح متراکم دیپلماسی عمومی شیعی و ارتباطات استراتژیک جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 96، 1401، صفحه 271-300]
 • هرتسیگ، ادموند منطقه‌گرایی، ایران و آسیای مرکزی [دوره 7، شماره 25، 1383، صفحه 501-523]
 • هژبری، علی پیوند باستان‌شناسی با امنیت ملی [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 219-241]
 • هژبریان، حسین تاریخ‏ نگاری و تمامیت ارضی ایران [دوره 22، شماره 86، 1398، صفحه 92-112]
 • هژیرالساداتی، هانیه مدل مفهومی عوامل مؤثر بر کاهش جرم در حاشیه شهر مشهد [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 113-154]
 • همتی، زهره چشم‎انداز راهبرد آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 43-70]
 • همتی، محبوبه رویکردی نظری به گذار در مفهوم حکمرانی در اندیشه سیاسی معاصر [دوره 25، شماره 95، 1401، صفحه 205-226]
 • هندیانی، عبداله جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت؛ ضرورت تحقق امنیت پایدار [دوره 21، شماره 81، 1397، صفحه 33-56]
 • هودفر، هما اهداف و برنامه‏ها: نقش زنان در سیاستهای جمعیتی ایران 1 [دوره 2، 5.6، 1378، صفحه 201-216]
 • هورو، جوکو به سوی امنیت کثرت‌گرا و گسترده [دوره 7، شماره 23، 1383، صفحه 109-127]

ی

 • یاراحمدی، حمیدرضا مروری بر پیش‌ران‌ها و پس‌ران‌های فساد در سازمان‌ها با استفاده از روش فراترکیب [دوره 23، شماره 88، 1399، صفحه 33-56]
 • یزدان‏‌فام، محمود چشم‌انداز مناسبات نظامی- امنیتی عراق و آمریکا [دوره 13، شماره 47، 1389، صفحه 151-176]
 • یزدان‏‌فام، محمود دولت‌های شکننده و امنیت انسانی [دوره 12، شماره 46، 1388، صفحه 5-36]
 • یزدان‏‌فام، محمود امنیت نرم و چرایی اهمیت آن [دوره 12، شماره 45، 1388، صفحه 109-134]
 • یزدان‏‌فام، محمود جهانی‏ شدن، امنیت و پلیس [دوره 12، شماره 44، 1388، صفحه 123-149]
 • یزدان‏‌فام، محمود مقدمه‏ای بر تحلیل سیاست خارجی [دوره 11، شماره 40، 1387، صفحه 247-276]
 • یزدان‏‌فام، محمود نفت خلیج‌ فارس؛ چالش‌ها و سیاست‌های آمریکا [دوره 10، شماره 37، 1386، صفحه 547-591]
 • یزدان‏‌فام، محمود دگرگونی در نظریه‏ ها و مفهوم امنیت بین‌المللی [دوره 10، شماره 38، 1386، صفحه 725-750]
 • یزدان‏‌فام، محمود سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 139-164]
 • یزدان‌فام، محمود تحولات جهان عرب: صورت‌بندی قدرت و هویت در خاورمیانه [دوره 14، شماره 52، 1390، صفحه 47-78]
 • یزدان‌فام، محمود قواعد و هنجارهای بین‌المللی: پیدایش، تحول و تأثیرگذاری [دوره 11، شماره 42، 1387، صفحه 757-778]
 • یزدان‌فام، محمود تحریم‌های بین‌المللی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 34، 1385، صفحه 789-821]
 • یزدان‌فام، محمود دیدگاههای متعارض در مورد نقش آمریکا در جهان [دوره 9، شماره 33، 1385، صفحه 607-637]
 • یزدان‌فام، محمود استراتژی دفاعی ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر [دوره 8، شماره 28، 1384، صفحه 377-398]
 • یزدان‌فام، محمود آینده‌شناسی و برآورد محیط راهبردی: لازمه تصمیم‌گیری بهتر در امنیت ملی [دوره 14، شماره 54، 1390، صفحه 7-32]
 • یزدان‌پناه، مهدی بیداری اسلامی و تغییر رژیم‌های عربی؛ عوامل و زمینه‌ها [دوره 15، شماره 55، 1391، صفحه 59-78]
 • یزدان‌فام، محمود راهبرد دفاع ملی؛ درس‌هایی از پایان جنگ تحمیلی [دوره 15، شماره 57، 1391، صفحه 51-70]
 • یزدان‌فام، محمود شبکه نظام مسائل راهبردی زنان در جمهوری اسلامی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • یزدان فام، محمود (یادداشت راهبردی) راهبرد دولت ترامپ در مورد ایران؛ اهداف و سازوکارها [دوره 20، شماره 76، 1396، صفحه 179-184]
 • یزدان فام، محمود شبکه مسائل راهبردی ایران و نقش عوامل ساختاری در شکل‌گیری آن‌ها [دوره 24، شماره 94، 1400، صفحه 71-120]
 • یزدان فام، محمود سیاست خارجی و حکم‌رانی امنیت ملی [دوره 25، شماره 98، 1401، صفحه 217-247]
 • یزدانی زازرانی، محمدرضا شناسایی و تحلیل جایگاه کنش‏ گران در شبکه حکمرانی آب حوضه زاینده‌رود؛ با تأکید بر محدوده جغرافیای استان اصفهان [دوره 26، شماره 100، 1402، صفحه 7-33]
 • یکرنگی، محمد مسئولیت کیفری بین‏ المللی مقامات دولتی فروشنده جنگ‏ افزارهای ممنوع [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 165-188]
 • یکرنگی، محمد نظام حقوقی و حقوق بشر در عربستان [دوره 20، شماره 75، 1396، صفحه 57-82]
 • یکرنگی، محمد راهبردهای نظام سیاست‏ گذاری کیفری ایران و بین ‏الملل در مقابله با تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم [دوره 22، شماره 85، 1398، صفحه 159-184]
 • یوسف قرشی، سید نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن [دوره 15، شماره 58، 1391، صفحه 7-42]
 • یوسفی، ماریا ارتباطات، مخاطب و امنیت: ( چارچوب نظری با نگاهی به وضعیت جمهوری اسلامی ایران) [دوره 3، 7.8، 1379، صفحه 162-180]
 • یوسفی، نورالدین ناتو و امنیت دریای خزر: مأموریتی در دور دست؟ [دوره 3، شماره 9، 1379، صفحه 67-84]
 • یوسفی‌، نورالدین‌ بررسی‌ تاریخی‌ زبان‌ و هویت‌ نژادی‌ در کردستان [دوره 3، شماره 10، 1379، صفحه 145-158]