نمایه نویسندگان

آ

 • آماده، حمید تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 115-138]

ا

 • احمدی، وحیده (( یادداشت راهبردی)) راهبرد اسرائیل در مورد برجام [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 159-162]
 • احمدی‏ نژاد، مریم دکترین صلاحدید و منافع ملی دولت‏های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 93-118]
 • اشرف نظری، علی حکم‏رانی حزب عدالت و توسعه و آینده شکاف‏های اجتماعی در ترکیه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 7-30]
 • الهام، غلامحسین مسئولیت کیفری بین‏ المللی مقامات دولتی فروشنده جنگ‏ افزارهای ممنوع [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 165-188]
 • امیدی، علی تأثیر روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 137-158]
 • امین الرعایا، یاسر دکترین صلاحدید و منافع ملی دولت‏های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 93-118]

ب

 • برزگر، کیهان راهبرد دفاعی ایران از منظر آیت‌الله خامنه‎ای [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 7-34]
 • بزرگمهری، مجید عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 143-170]
 • بهرامی، سیامک انحراف از نوعثمانی‌گرایی و کودتا در ترکیه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 31-68]

ت

 • ترابی، قاسم ارزیابی «راهبرد نیروی نظامی اسرائیل» (یادداشت راهبردی) [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 159-166]
 • توسلی رکن‏ آبادی، مجید سنت‏گرایی و نقد اسلام‏ گرایی سلفی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 35-62]

ج

ح

خ

 • خلیلی، رضا پیامدهای منطقه‏ ای و بین‏ المللی برجام؛ رویکردی استراتژیک [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 131-158]
 • خورسندی، مرتضی تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 115-138]
 • خیری، مصطفی تأثیر روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 137-158]

د

ر

 • رضائی، مسعود راهبرد دفاعی ایران از منظر آیت‌الله خامنه‎ای [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 7-34]
 • رضائی پیش رباط، صالح تأملی بر دستاوردهای حقوقی برجام [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 83-106]

س

 • سجادپور، سید محمدکاظم اردوغانیسم و فهم سیاست خاورمیانه‏ ای ترکیه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 69-92]
 • سلطانی‏ نژاد، محمد علل و انگیزه‌های عملیات نظامی روسیه در سوریه ‌ [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 115-136]
 • سلیمی، برهان حکم‏رانی حزب عدالت و توسعه و آینده شکاف‏های اجتماعی در ترکیه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 7-30]

ش

 • شاپوری، مهدی توافق هسته‏ ای؛ برآوردی متن‏ محور [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 7-30]
 • شکوری، ابوالفضل بنیادگرایی یهودی و جایگاه آن در ساختار سیاسی اسرائیل [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 119-142]

ص

 • صادقی جقه، سعید سرمایه اجتماعی ایرانیان در آئینه مذاکرات هسته‏ ای و برجام [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 31-52]
 • صدیق، میرابراهیم انقلاب سایبری و تحول در پدیدۀ جاسوسی [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 71-92]
 • صفری شالی، رضا گفتمان عدالت دولت‏های پس از انقلاب در حوزه سلامت [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 89-114]
 • صمدی، علی‏‌حسین ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 7-42]

ط

ع

 • عابدینی، عبدالله مقایسه تحریم تسلیحاتی علیه ایران در قطعنامه 2231 و قطعنامه‌های پیش از آن [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 107-130]
 • عالی‏پور، حسن (( یادداشت راهبردی)) اهمیت روابط با «گروه ویژه اقدام مالی» در پسابرجام [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 163-166]

ف

 • فنی، محمدعلی ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 7-42]

ق

ک

 • کافی، نرگس تجارت خارجی و امنیت زیست‌محیطی در ایران [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 115-138]
 • کمالی اردکانی، مسعود تأثیرات برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 72، 1395، صفحه 53-82]
 • کولایی، الهه علل و انگیزه‌های عملیات نظامی روسیه در سوریه ‌ [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 115-136]

گ

م

 • موسوی شفائی، مسعود اردوغانیسم و فهم سیاست خاورمیانه‏ ای ترکیه [دوره 19، شماره 73، 1395، صفحه 69-92]
 • موسوی شفائی، مسعود ( یادداشت راهبردی) ضرورت گذار از ژئوپلیتیک وحشت خاورمیانه‏ ای به ژئواکونومی امید آسیایی [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 189-192]

ه

 • هادیان، ابراهیم ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 7-42]
 • همتی، زهره چشم‎انداز راهبرد آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 71، 1395، صفحه 43-70]

ی

 • یزدان‏‌فام، محمود سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 139-164]
 • یکرنگی، محمد مسئولیت کیفری بین‏ المللی مقامات دولتی فروشنده جنگ‏ افزارهای ممنوع [دوره 19، شماره 74، 1395، صفحه 165-188]