مجوز مالکیت معنوی

مقالاتی که در این نشریه  منتشر شده اند تحت مجوز بین المللی( Creative Commons Attribution cc-by 4.0) هستند. لذا مالکیت معنوی مقاله به نشریه منتقل شده و نویسنده می تواند از مقاله تحت مجوز فوق الذکر استفاده کند. این مجوز ، که توسط بسیاری از مجلات دسترسی آزاد استفاده می شود، اجازه استفاده از مقالات را مشروط به ذکر منبع می‌دهد. 

تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، اما به شرط ذکر منبع و نام نویسندگان اصلی، به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفاده مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع یا کپی کند.

 

Creative Commons License
Creative Commons Attribution 4.0 International License.