نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‏الملل دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور

3 دانشیار دانشگاه پیام نور.

چکیده

هدف این نوشتار واکاوی نقش مجمع عمومی سازمان ملل در پیشگیری و مقابله با خشونت و افراط‏گرایی است و استدلال اصلی آن عبارت از این است که این رکن سازمان ملل با وجود اینکه در مواجه با افراط‏گرایی و خشونت از رویه واحدی پیروی نمی‏کند و اقداماتش بسته به شرایط و اوضاع جامعه بین‏المللی متفاوت است، اما با این پدیده در دو سطح «پیشگیری» و «اقدام» به مبارزه برخاسته و در مجموع نیز با توجه به امکانات و اختیاراتی که در مقایسه با ارکان دیگر به‏ویژه شورای امنیت دارد، موفق عمل کرده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات