اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

1. مقالات باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسنده یا نویسندگان و در زمینه تخصصی فصلنامه باشند.

2. نویسنده لازم است از هرگونه سرقت علمی پرهیز کند و به‏طور جدی اصول و قواعد کار علمی در زمینه پژوهش را رعایت کند.  

3. هنگام ارسال مقاله توسط نویسنده، نباید مقاله یا بخشی از آن در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور به طور هم‏زمان در جریال داوری و یا چاپ باشد.  

4. نویسنده یا نویسندگان معتقد به منافع و امنیت ملی باشند و الزامات آن را در کار پژوهشی خود رعایت کنند.

5. مسؤلیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است.

6. فصلنامه در ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‏های دریافتی آزاد است.

7. دست‏اندرکاران فصلنامه متعهد به بررسی بی‏طرفانه مقالات هستند و هیچ‏گونه تبعیضی در مراحل مختلف دریافت و ارزیابی مقالات اعمال نمی‏کنند.

8. فصلنامه برای هیچ شخص یا مقاله‏ای امتیاز ویژه قائل نیست و صرفاً بر اساس اصول و معیارهای علمی، اقدام به بررسی مقالات می‏کند.

9. داوران متعهد به ارزیابی بی‏‌طرفانه مقالات هستند و تنها بر اساس معیارهای علمی و حرفه‏ای، مقالات را بررسی و ارزیابی می‏کنند.

***

(در زمینه اخلاق نشر، فصلنامه مطالعات راهبردی از آخرین بیانیه کمیته نشر (COPE) پیروی می‏‌کند و از سامانه‌‏های همتاجو یا مشابهت‌‏یاب از جمله موارد زیر برای سنجش رعایت اخلاق نشر و جلوگیری از سرقت علمی و ادبی استفاده می‏‌کند.)

https://tik.irandoc.ac.ir/

http://www.samimnoor.ir

http://hamtajoo.ir