پژوهشگران و نویسندگان محترم توجه داشته باشند جلسه هیئت تحریریه در انتهای هر ماه تشکیل می‌شود. پس ممکن است با توجه به زمان ارسال مقاله، ارسال پاسخ به نویسنده حداقل یک ماه به طول بیانجامد. 

برای پیگیری امور مربوط به مقالات ارسالی از طریق شماره واتساپ 09371553513 اقدام نمایید. 

 


 

شماره جاری: دوره 24، شماره 92، تابستان 1400 

2. فراتحلیل روند دین‌داری ایرانیان در دهه گذشته و پیامدهای امنیتی آن

صفحه 33-72

حامد عبداللهی سفیدان؛ علی اکبر عبدالاحدی مقدم؛ محمدتقی دشتی


4. تأثیر کم‌آبی جنوب غرب آسیا بر قلمروگستری هیدروپلیتیک رژیم صهیونیستی

صفحه 105-141

ابوالفضل مولایی؛ مراد کاویانی راد؛ حسین ربیعی؛ وحیده احمدی