علل تحول جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در قرن 21

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران

چکیده

سابقه‌ای گردید. این تغییرات در سه حوزۀ ساختار، اهداف و ابزار اتفاق افتاد. این پژوهش، با طرح این سؤال که «علل تحول جامعه اطلاعاتی آمریکا در قرن بیست و یکم چیست؟» این فرضیه را مطرح کرده است که «تروریسم نوین» که در یازده سپتامبر 2001 نقطه عطفی را در مسائل امنیتی به‏وجود آورد، عامل اصلی این تحول بوده است. در کنار این، دو متغیر دیگر شامل «انقلاب سایبری» و «تغییر ساختار نظام بین‌الملل» نیز در این خصوص تأثیرگذار بوده‏اند. یافته‏های مقاله نشان می‌دهد هیچ شاهد و مدرک درخور ‏توجهی که با فرضیه فوق ناسازگار باشد، وجود ندارد و تمامی متغیرهای فوق بر تحول جامعه اطلاعاتی ایالات متحده تأثیرگذار بوده‏اند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات