نویسنده = عبدالمحمود محمدی‌لرد
تعداد مقالات: 3
1. نقش سازمان‌های اطلاعاتی در مردم‌سالاری دینی

دوره 17، شماره 64، تابستان 1393، صفحه 173-196

مهدی میرمحمدی؛ عبدالمحمود محمدی‌لرد