نویسنده = منیژه نویدنیا
تعداد مقالات: 4
1. چشم‏انداز پلیس؛ امنیت و سرمایه اجتماعی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1388، صفحه 29-46

منیژه نویدنیا


3. معمای امنیت اجتماعی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1382، صفحه 685-713

پل‌ روی؛ منیژه نویدنیا


4. درآمدی بر امنیت‌ اجتماعی‌

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 55-78

منیژه نویدنیا