نویسنده = مهدی شاپوری
دولت ترامپ و شوروی‌سازی جمهوری اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 57-102

فرزاد پورسعید؛ مهدی شاپوری


نسبت امنیت و توسعه؛ الزامات سیاست خارجی

دوره 20، شماره 76، شهریور 1396، صفحه 7-32

مهدی شاپوری؛ مسعود موسوی شفائی؛ احمد سلطانی ‏نژاد


آمریکا و نظام بین‏الملل: از نظم تک‌قطبی تا نظم فراقطبی

دوره 18، شماره 68، مرداد 1394، صفحه 139-165

مسعود موسوی شفائی؛ مهدی شاپوری


آمریکا و برنامه هسته‌ای ایران؛ استراتژی برچینش و ابزارهای آن

دوره 16، شماره 59، خرداد 1392، صفحه 107-148

احمد سلطانی‌نژاد؛ مصطفی زهرانی؛ مهدی شاپوری


سیاست چین در مناقشه هسته‌ای ایران و عوامل مؤثر بر آن

دوره 15، شماره 58، اسفند 1391، صفحه 143-170

احمد سلطانی‌نژاد؛ مصطفی زهرانی؛ مهدی شاپوری


ابعاد و پیامدهای ژئوپلیتیک پرخطر ایران

دوره 14، شماره 54، بهمن 1390، صفحه 163-192

سید مسعود موسوی شفائی؛ مهدی شاپوری