کلیدواژه‌ها = مرجع امنیت
افلاطون و پرسمان امنیت

دوره 25، شماره 96، تیر 1401، صفحه 179-226

علیرضا رحیمی


مکتب امنیتی امام خمینی (ره)

دوره 14، شماره 54، بهمن 1390، صفحه 79-104

کاوه امیرخانی


نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه

دوره 13، شماره 50، بهمن 1389، صفحه 85-118

فاطمه سلیمانی


مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، آذر 1389، صفحه 29-54

فرزاد پورسعید